Sveiki,

Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas  patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-12-23 įsakymu Nr.ĮV-490 (Žin., 2004, 25-774).

Senamiesčio apsaugos reglamentą sudaro šešios dalys, išleidžiamos atskiromis bylomis (knygomis):

Bendroji ir pirmoji dalys. Bendrosios nuostatos. Senamiesčio vertė. Senamiesčio sudėtis, apimtis ir kiti apskaitos duomenys. Senamiesčio apsaugos reglamento sudėtis;

Bendrieji Senamiesčio apsaugos reikalavimai. Reguliuojamos veiklos Senamiesčio teritorijoje;

Antroji dalis. Specialūs apsaugos reikalavimai paskiroms istorinėms dalims (pirmoji senamiesčio zona - Vilniaus pilys; antroji senamiesčio zona - Istorinis Vilniaus branduolys; trečioji senamiesčio zona - Istoriniai priemiesčiai);

Trečioji dalis. Reikalavimai paskiroms Senamiesčio istorinėms dalims (10 Senamiesčio teritorijos zonų), vidaus erdvėms ar jų sekoms saugoti, naudoti bei tvarkyti;

Ketvirtoji dalis. Reikalavimai pavieniams objektams, jų sudėtinėms dalims bei kitoms Senamiesčio sudėtinėms dalims. Ši dalis yra nuolat papildoma, atsižvelgiant į pakitimus, nustatytus Senamiesčio monitoringo metu, realizavus konkrečių objektų tvarkymo darbus, parengus individualius statinių, statinių kompleksų ir ansamblių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus, pakitus želdinių struktūrai;

Penktoji dalis. Pastoviai papildoma tiriant kultūrinį sluoksnį (A1610), parengus šios nekilnojamosios kultūros vertybės individualų apsaugos reglamentą, tiriant požemines statinių dalis, pastatų liekanas, kitus teritorijos elementus, nustačius jų kultūrinę vertę. Galutiniai duomenys naudojami antrosios - ketvirtosios dalių duomenų koregavimui.

 

Jei Senamiesčio apsaugos reglamento antrojoje - penktojoje dalyse nenurodyta kitaip, atitinkami objektai ir/ar elementai turi būti tvarkomi pagal Senamiesčio apsaugos reglamento pirmojoje dalyje nurodytus bendruosius Senamiesčio apsaugos reikalavimus.

Knygos peržiūrai reikalingas

Parsisiusk

 

Dėl didelės pateikiamų planų
apimties  patartina pdf bylas
pakartotiniam naudojimui parsisiųsti
ir laikyti savo kompiuteryje