Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 16

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-11-21 nuotolinis posėdis

2022 m. lapkričio 21 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., J. Adakauskio gatvėje atidengto grindinio vertinimo ir tikslingumo rengti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso (u. k. 718) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą.

 

Papildoma informacija:

Svarstymo pagrindas – gauti archeologinių tyrimų duomenys Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai įvertinti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso (u. k. 718) teritorijoje, Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., J. Adakauskio gatvėje, archeologinių žvalgymų metu aptiktą XVIII a. vid. – XX a. 1 p. datuotiną akmenų grindinį, siūlant jį nustatyti minėto komplekso vertingąja savybe.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Pastatui (47334), esančiam Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., S. Moniuškos g. 27, suteikimo (dėl reikšmingumo lygmens nustatymo).

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūlomasuteikti apsaugą Pastatui (47334), esančiam Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., S. Moniuškos g. 27, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pailgės palivarko sodybos (u. k. 905), Vilniaus rajono sav.,  Nemenčinės sen., Pailgės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 905) – registrinis

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslintiPailgės palivarko sodybos (905) Vilniaus raj. sav.,  Nemenčinės sen., Pailgės k.,teritorijos vertingąsias savybes bei atnaujinti apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

4. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu ir Šv. Onos, Nazariečio, Šv. Barboros, Marijos Maloningosios skulptūromis (u. k. 9536), Kretingos rajono sav., Kartenos sen., Lubių k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 9536) – registrinis.

Svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro išvada, kad naikinti teisinę apsaugą šiam objektui nėra tikslinga.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalvarijos sinagogų komplekso (u. k. 26372), Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m., Sodų g. 18, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 26372) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas,kuriuo siūloma patikslintiKalvarijų sinagogų komplekso (u. k. 26372), kurį sudaro Kalvarijos sinagogų komplekso Vasarinė sinagoga (u. k. 26373), Kalvarijos sinagogų komplekso Žieminė sinagoga (u. k. 26374), Kalvarijos sinagogų komplekso Talmudo mokykla (u. k. 26375), duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingųjų savybių pobūdžius: architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį keičiant iš (lemiantis reikšmingumą-svarbus) į (lemiantis reikšmingumą-retas), papildant sakraliniu (lemiantis reikšmingumą-svarbus) vertingųjų savybių pobūdžiu; nustatant kompleksui ir jo kompleksinėms dalims nacionalinio reikšmingumo lygmenį.

 

6. Klausimas dėl namo, esančio Mažeikių rajono sav., Mažeikių m., Pramonės g. 33, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo.

 

Papildoma informacija:

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių –Tauragės teritorinio skyriaus (toliau – KPD TS) prašymas įvertinti namą, esantį Mažeikiuose, Pramonės g. 33, ir spręsti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl apsaugos jam reikalingumo, nes planuojami namo remonto (modernizavimo) darbai.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 16

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas