Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 09 - 22

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-09-27 nuotolinis posėdis

2022 m. rugsėjo 27 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pastato, esančio Vilniuje, Suvalkų g. 1, statuso keitimo).
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 33653) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėlVilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, keičiant pastato, esančio Vilniuje, Suvalkų g. 1, statuso keitimo.
2. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Kretingoje, Vilniaus g. 2, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1429), Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., vertingosiomis savybėmis.
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo VšĮ „Architektūros tyrimų centras“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta UAB „Statybų archeologija“ atliktų archeologinių tyrimų ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga. Atidengtos statinio liekanos (buvusio pastato pamatų fragmentai) datuojamos XVII a., patenka į Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1429), Kretingos senojo miesto vietos(u. k. 12310) bei Kretingos miesto istorinės dalies (u. k. 17091) teritorijas.
3. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Telšiuose, Turgaus a. 6, 8, 10, 14, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Telšių senamiesčio (u. k. 17113), Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., vertingosiomis savybėmis.
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo VšĮ „Architektūros tyrimų centras“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta UAB „Statybų archeologija“ atliktų archeologinių tyrimų ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga. Atidengtos statinių liekanos (pastato pamatų fragmentai, nuogrindos ir lauko riedulių grindiniai), datuojamos XIX a., bei inžinerinės struktūros (ūkinė duobė ir medinė lietaus vandens nuvedimo sistema), datuojamos XX a. vid., patenka į Telšių senamiesčio (u. k. 17113) ir Telšių senojo miesto vietos (u. k. 16426) teritorijas.
4. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Goštauto g., vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., vertingosiomis savybėmis.
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „Igra“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta UAB „Igra“ atliktų archeologinių ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga. Atidengtos statinio liekanos, datuojamos XVIII a. II p.–XIX a. I p., patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (u. k. 25504) ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), teritorijas.
5. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Žeimelyje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Žeimelio (u. k. 17128), Pakruojo rajono sav., Žeimelio sen., Žeimelio mstl., vertingąja savybe.
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo MB „Praeities tyrimų institutas“. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta MB „Praeities tyrimų institutas“ atliktų archeologinių ir VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga. Atidengtos statinio liekanos (buvusio medinio pastato pamato liekanos), datuojamos XIX a. II p.–XX a. pr., patenka į Senojo miesto vietos (u. k. 30335), Žeimelio (u. k. 17128) ir Žeimelio kapinyno (u. k. 17179) teritorijas.
6. Klausimas dėl kamino, esančio Alytaus rajono sav., Miroslovo sen., Geistariškių k., Plytinės g., vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos jam suteikimo.
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro išvada ir sprendimui dėl kaminui, esančiam Alytaus rajono sav., Miroslovo sen., Geistariškių k., Plytinės g., apsaugos reikalingumo priimti reikalinga medžiaga. Kultūros paveldo centro išvadoje konstatuota, kad kaminas neatitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. ĮV-150, įvardinto reikšmingumo kriterijaus, keliamo kultūros paveldo objektams.
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso (u. k. 642), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Katedros a. 2, 3, 4, Arsenalo g. 1, 3, 3A, 5, B. Radvilaitės g. 4, 6, 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 
Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 642) – paminklas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso (u. k. 642), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Katedros a. 2, 3, 4, Arsenalo g. 1, 3, 3A, 5, B. Radvilaitės g. 4, 6, 8, duomenų Kultūros vertybių registre, papildant kompleksinio objekto teritorijas vertingąja savybe – tilto per Vilnios upę atramos liekana (pagal 2022-08-02 posėdyje priimtą nutarimą).
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 09 - 23

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas