Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 09 - 09

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-09-14 nuotolinis posėdis

2022 m. rugsėjo 14 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-14 numatomi svarstyti klausimai:

 

1. Kultūros paveldo departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimai.

 

2. Senųjų Alksnėnų akmens su ženklais (u. k. 30297), Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Senųjų Alksnėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos netaikymo.

Papildoma informacija:

Statusas: Akmuo pripažintas valstybės saugomu objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašo patvirtinimo“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą, atsižvelgiant į įrašų, esančių akmenyje, iššifravimo ir atliktų tyrimų duomenis.

Akto projekto rengėjas: Departamento Alytaus–Marijampolės teritorinis skyrius.

 

3. Kluonalių senovės žemdirbystės vietos (u. k. 30297), Kretingos r. sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos netaikymo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės žemdirbystės vieta pripažinta valstybės saugomu objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2018 m. veiklos planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. Į-48 „Dėl Kultūros paveldo centro 2018 m. veiklos plano patvirtinimo“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą, atsižvelgiant į apibendrintus 2004–2020 m. archeologinių tyrimų rezultatus ir intensyvų teritorijos užstatymą.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

4. Eržvilko senosios kapinės, vad. Prancūzkapiais (u. k. 5910), Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Eržvilko mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl tikslingumo nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį.

Papildoma informacija:

Statusas: Senosios kapinės (buv. Senkapis) registruotos Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“.

Aktu siūloma: patikslinti nekilnojamosios kultūros vertybės apskaitos duomenys (pakeisti pavadinimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį, memorialinį ir dailės vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį). Klausimas svarstytas Departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-05-16 posėdyje. Klausimą nutarta atidėti ir svarstyti pakartotinai dėl archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio išvadą pateikus archeologijos srities mokslininkams ir (ar) ekspertams.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

5. Dėl Džiuginėnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24527), Telšių r. sav., Gadūnavo sen., Džiuginėnų k., teritorijos apibrėžimo (konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto rengėjo prašymu).

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete pripažinti valstybės saugomu objektu.

Akto rengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Į-256 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Klausimo svarstymo pagrindas: Konsultacija Kultūros paveldo centro prašymu dėl teritorijos apibrėžimo atsižvelgiant į 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų, vykdytų šiaurinėje kultūros paveldo objekto dalyje, rezultatus ir paveldosaugines rekomendacijas.

 

6. Dėl tikslingumo rengti Draučių senovės gyvenvietės, Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Pajuodžių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą dėl apsaugos reikalingumo (konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto rengėjo prašymu).

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto rengimo pagrindas: Departamentui 2021-05-06 pateikta informacija apie Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Draučių miške aptiktas keramikos šukes ir molio tinko fragmentus.

Klausimo svarstymo pagrindas: Konsultacija Kultūros paveldo centro prašymu dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą atsižvelgiant į surinktus duomenis.

 

7. Dėl tikslingumo rengti Kiauklių kalno, Širvintų r. sav., Zibalų sen., Kiauklių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą dėl apsaugos reikalingumo (konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto rengėjo prašymu).

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto rengimo pagrindas: Departamentui 2021-06-18 pateikta informacija apie Širvintų r. sav., Zibalų sen., Kiauklių ežero pietvakariniame krante esantį spėjamą piliakalnį.

Klausimo svarstymo pagrindas: Konsultacija Kultūros paveldo centro prašymu dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą atsižvelgiant į surinktus duomenis.

 

8. Dėl tikslingumo rengti Vegėnų kapinyno, Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Vegėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą dėl apsaugos reikalingumo (konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto rengėjo prašymu).

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto rengimo pagrindas: Departamento Kauno teritorinio skyriaus 2020-09-30 tarnybiniu pranešimu LRK-172(1.32-K) pateikta informacija apie Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Vegėnų k. dirbamame lauke metalo ieškikliu fizinio asmens surinktus archeologinius radinius.

Klausimo svarstymo pagrindas: Konsultacija Kultūros paveldo centro prašymu dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą atsižvelgiant į surinktus duomenis.

 

9.  Dėl tikslingumo rengti Lenkaičių šventvietės, Rietavo sav., Medingėnų sen., Lenkaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą dėl apsaugos reikalingumo (konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto rengėjo prašymu).

Papildoma informacija:

Statusas: -

Akto rengimo pagrindas: Departamentui 2021-09-30 pateikta informacija apie Rietavo sav., Medingėnų sen., Lenkaičių kaime lokalizuotą šventvietę.

Klausimo svarstymo pagrindas: Konsultacija Kultūros paveldo centro prašymu dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą atsižvelgiant į surinktus duomenis.

 

 

Paskutinį kartą redaguota2022 - 09 - 09

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas