LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAMINKLO U1P
VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS REGLAMENTAS

ANTROJI DALIS

Pastoviai papildoma tiriant kultūrinį sluoksnį (A1610), parengus šios nekilnojamosios kultūros vertybės individualų apsaugos reglamentą, tiriant požemines statinių dalis, pastatų liekanas, kitus teritorijos elementus, nustačius jų kultūrinę vertę. Galutiniai duomenys naudojami antrosios - ketvirtosios dalių duomenų koregavimui