LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAMINKLO U1P
VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS REGLAMENTAS

KETVIRTOJI DALIS

Reikalavimai pavieniams objektams, jų sudėtinėms dalims
bei kitoms Senamiesčio sudėtinėms dalims

 

Reikalavimai pavieniams objektams, jų sudėtinėms dalims bei kitoms Senamiesčio sudėtinėms dalims. Ši dalis yra nuolat papildoma, atsižvelgiant į pakitimus, nustatytus Senamiesčio monitoringo metu, realizavus konkrečių objektų tvarkymo darbus, parengus individualius statinių, statinių kompleksų ir ansamblių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus, pakitus želdinių struktūra

 

 

Vilniaus senamiesčio zonavimas paminklosauginiu požiūriu (PDF, 1.4MB)

Zonos visų kvartalų (PDF, 30.8MB)

Senamiesčio zonos

 • I  zona - "Vilniaus pilių kultūrinis rezervatas" (kvartalai 19, 73b)
  III D 2  zona - "Bernardinų sodas" (kvartalai 19b, 20b)
  III D 3  zona - "Antakalnis" (kvartalas 73b)
  III E 1  zona - "Užupio priemiestis" (kvartalai 73a, 75a, 75b)

 • II senamiesčio zona - “Miestas”
  (kvartalai: 14, 17, 18, 19B, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ,54, 55, 56, 57, 58, 59 ,60, 61, 62, 67b, 74)

 • III A senamiesčio zona - “Totorių - Lukiškių priemiestis”
  (kvartalai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16)

 • III B senamiesčio zona - “Vingrių priemiestis”
  (kvartalai: 87, 88a, 88b, 89, 90, 91, 92a, 92b, 93a, 93b, 94, 95)

 • III C senamiesčio zona - “Rūdininkų – Aštriojo galo priemiestis”
  (kvartalai: 63, 64, 65, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)

 • III D1 senamiesčio zona - “Subačiaus – Paplaujos priemiestis”
  (kvartalai: 66a, 66b, 67, 68, 76, 96, 97, 98, 99)