LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAMINKLO U1P
VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS REGLAMENTAS

TREČIOJI DALIS 

 

Reikalavimai paskiroms Senamiesčio istorinėms dalims (10 Senamiesčio teritorijos zonų), vidaus erdvėms ar jų sekoms saugoti, naudoti bei tvarkyt

 

Bendrosios nuostatos (pdf, 121KB)

  • Senamiesčio zonos

  • Vilniaus senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimai

  • Visiems senamiesčio zonų elementams taikomi naudojimo režimai

  • Užstatytoms senamiesčio teritorijos dalims ir viešosioms erdvėms taikomi tvarkymo režimai

  • Želdynams (želdiniams) taikomi tvarkymo režimai

  • Reljefui taikomi tvarkymo režimai

  • Hidrografijai taikomi tvarkymo režimai

Vilniaus senamiesčio priežiūros sąlygos (pdf, 124KB)

  • Bendrieji ir specialieji priežiūros darbai Vilniaus senamiestyje

  • Statinių ir/ar statinių kompleksų ar ansamblių, jų dalių savininkų ir valdytojų pareigos

  • Vilniaus senamiesčio teritorijos monitoringas

Atskirų zonų tvarkymo ir naudojimo sąlygos

Užstatymo morfotipai (pdf, 72KB)