LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAMINKLO U1P
VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS REGLAMENTAS

ANTROJI DALIS

Specialūs apsaugos reikalavimai paskiroms istorinėms dalims (pirmoji senamiesčio zona - Vilniaus pilys; antroji senamiesčio zona - Istorinis Vilniaus branduolys; trečioji senamiesčio zona - Istoriniai priemiesčiai)

 

 

Aiškinamasis raštas (pdf, 145KB)

  • Bendroji dalis

  • Vilniaus senamiesčio naudojimo režimų apibūdinimas

  • Vilniaus senamiesčio tvarkymo režimų apibūdinimas

  • Kultūros paminklo apsaugos specialiojo plano sprendinių pasekmių vertinimas nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos , aplinkos apsaugos, urbanistikos, inžinerinės infrastruktūros ir transporto aspektais

  • Šaltiniai

  • Rekomenduojamieji teisiniai aktai

Priedai