LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAMINKLO U1P
VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS REGLAMENTAS

BENDROJI IR PIRMOJI DALYS

Bendroji dalis. Bendrosios nuostatos. Senamiesčio vertė. Senamiesčio sudėtis, apimtis ir kiti apskaitos duomenys. Senamiesčio apsaugos reglamento sudėtis

Pirmoji dalis. Bendrieji Senamiesčio apsaugos reikalavimai. Reguliuojamos veiklos Senamiesčio teritorijoje

 

 

Bendroji dalis (pdf, 96KB)

  • Bendrosios nuostatos

  • Senamiesčio apsaugos reglamente vartojamos sąvokos

  • Senamiesčio teisinis statusas

  • Senamiesčio sudėtis, apimtis ir kiti apskaitos duomenys

  • Senamiesčio apsaugos tikslai

  • Senamiesčio apsaugos reglamento sudėtis

  • Senamiesčio apsaugos reglamento ir juo nustatytų reikalavimų patikslinimas, papildymas arba kitoks keitimas

  • Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento įgyvendinimas

Pirmoji dalis (pdf, 80KB)

  • Bendrieji senamiesčio apsaugos reikalavimai

  • Reguliuojama veikla senamiesčio teritorijoje