Home
Main menu
2010 - 05 - 28

Kultūros vertybių registrą papildė Lietuvos partizanų kapai, kovos ir žūties vietos

ps201005281-c5100a7bf177f758f44baf1cead33882.jpg
Neseniai savo veiklą pradėjusi Antroji Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įtraukė ketverius Lietuvos partizanų kapus, sušaudymo vietą bei kovos ir žūties vietą.
 
Regioninis reikšmingumo lygmuo suteiktas 1941 m. birželio sukilėlių sušaudymo vietai, esančiai Kauno r. Kačerginės miestelyje, P.Mašioto g. Šioje kryžiumi paženklintoje vietoje, 1941 m. buvo sušaudyti birželio sukilimo Kačerginės būrio partizanai Boleslovas Daukšys ir Stasys Linkevičius.
 
Į Kultūros vertybių registrą įrašyta kovos ir žūties vieta, esanti Kauno r., Alšėnų seniūnijoje, Jonučiuose. Šioje vietoje 1948 m. rugpjūčio mėn. Dagilių sodyboje, užpuolus Tauro apygardos štabo bunkerį, atkakliose kovose žuvo Tauro apygardos vadas Jonas Aleščikas-Margis, Gediminas, Rimantas, Dariaus – Girėno kuopos žvalgybos viršininkas Kazimieras Brundza-Papartis, Dariaus – Girėno kuopos vadas Juozas Skučas-Šaulys. Minėta vieta išsiskiria istorinėmis bei memorialinėmis vertingosiomis savybėmis, jai suteiktas nacionalinio lygmens reikšmingumas.
 
Į Kultūros vertybių registrą įrašytas Lietuvos partizano Edvardo Bičiūno, žuvusio 1945 m. Pandėlio sen. kautynėse su NKVD kareivių daliniu, kapas. Šiam istorinių ir memorialinių vertingųjų savybių turinčiam paveldo objektui suteiktas nacionalinio reikšmingumo lygmuo. Minėtas kapas yra Biržų r., Papilio sen., Kvetkų k.
 
Lietuvos partizano Kazio Galvanausko kapui, esančiam Biržų r., Papilio sen., Skrebiškiuose suteiktas nacionalinio lygmens reikšmingumas. Papilio krašto partizanas žuvo 1944 m. rudenį Mikalių k. kautynėse su sovietų karinės įgulos kareiviais ir Papilio sovietiniais aktyvistais.
 
Nacionaliniu lygmeniu reikšmingi Lietuvos partizanų kapai, esantys Biržų r., Vabalninko sen., Vabalninko miestelyje. Šioje vietoje yra NKVD ir stribų užkasti virš 50 nežinomų 1944 - 1954 m. Žaliojoje girioje, Kupiškio, Biržų ir Vabalninko apylinkėse žuvę, nužudyti ar nukankinti partizanai. Partizanų užkasimo – kapų teritorijoje, pasodinti berželiai, liepaitės, ąžuoliukai ir kiti medeliai, pastatytas akmens paminklas.
 
Į Kultūros vertybių registrą įrašytas Lietuvos partizano Adolfo Vileišio kapas, esantis Biržų r. Vabalninko sen., Deikiškėliuose. Ši vieta pasižymi istorinėmis ir memorialinėmis vertingosiomis savybėmis, jam suteiktas nacionalinio lygmens reikšmingumas. Vyčio apygardos Aleksandro Klingos būrio partizanas Adolfas Vileišis žuvo Girelės miške. Jam 2000 m. pripažintas Kario savanorio statusas.
 
Lietuvos partizano Liudviko Šerno kapas, esantis Biržų r. Parovėjos sen., Peleniškiuose taip pat tapo į Kultūros vertybių registrą įrašyta paveldo vertybe, kuriai suteiktas nacionalinio lygmens reikšmingumas. Petro-Tupėno Ąžuolo būrio partizanas Liudvikas Šernas žuvo 1945 m. rugpjūčio mėn. Biržų girioje, kautynėse su NKVD kareivių daliniu. Jam 2004 m. pripažintas Kario savanorio statusas.
 
Kontaktinis asmuo:
Aušra Valvonienė
Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Tel.: (8 5) 272 40 16
El. paštas: ausrav@heritage.lt
 
 
2014 - 11 - 06

Our contacts

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt
Join us
© Kultūros paveldo departamentas