Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 08 - 15

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-08-23 nuotolinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 23 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Jurbarko miesto istorinio centro (u. k. 17085), Jurbarko rajono sav., Jurbarko miesto sen., Jurbarko m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 17085) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei tyrimais, kuriuo siūloma patikslinti Jurbarko miesto istorinio centro (u. k. 17085)duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes ir teritorijos ribas.
Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-01-17 įsakymu Nr. Į-17.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u. k. 28258), Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Vytenio g. 2, 3, 4, 5, 7, 16, 18, 22, Algirdo g. 4, 8, J. Lukšos g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas).
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 28258) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymą inicijavo Prienų rajono savivaldybės administracija.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, patikslintas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-05-10 posėdyje pateiktas pastabas. Akto projektu siūloma patikslinti Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u. k. 28258) vertingąsias savybes, teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas (jas sumažinant), taip pat patikslinti kompleksinės dalies – Valgyklos pastato (u. k. 41162) vertingąsias savybes. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baisogalos geležinkelio stoties statinių komplekso (u. k. 17372), Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Baisogalos mstl., Stoties g. 1, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 17327) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga, publikacijomis, kuriuo siūloma patikslinti Baisogalos geležinkelio stoties statinių komplekso (u. k. 17372) duomenis Kultūros vertybių registre, į kompleksą įtraukiant ir suteikiant apsaugą kompleksinėms dalims: Pirmam geležinkelio tarnautojų namui (47335) ir Antram geležinkelio tarnautojų namui (47336); patikslinti ir nustatyti vertingąsias savybes, kompleksinėms dalims nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį, patikslinti apibrėžtas kompleksinio objekto teritorijos ribas.
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Saugų motorinio malūno-lentpjūvės (u. k. 21975), Šilutės rajono sav., Saugų sen., Saugų k., Tilžės g. 19, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 21975) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga, publikacijomis, kuriuo siūloma kompleksinį objektą Malūną-lentpjūvę su technologine įranga (u. k. 16606) keisti į pavienį kultūros paveldo objektą Saugų motorinį malūną-lentpjūvę (u. k. 21975), nustatyti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Malūnui-lentpjūvei su technologine įranga (u. k. 16606) ir Technologinei įrangai (u. k. 21976), Šilutės rajono sav., Saugų sen., Saugų k., Tilžės g. 19, panaikinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 16606, u. k. 21976) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gauti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai, kuriais siūloma panaikinti apsaugą Malūnui-lentpjūvei su technologine įranga (u. k. 16606) ir Technologinei įrangai (u. k. 21976), Šilutės rajono sav., Saugų sen., Saugų k., Tilžės g. 19, nes kompleksinis objektas prarado kompleksiškumą: buv. kompleksinė dalis Malūnas-lentpjūvė (u. k. 21975) tapo pavieniu kultūros paveldo objektu, o kompleksinė dalis Technologinė įranga (u. k. 21976) – pavienio objekto vertingąja savybe.
 
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 08 - 15

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas