Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 02 - 04

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-03-07 nuotolinis posėdis

2022 m. kvovo 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

 

1.Truikių kaimo senųjų kapinių (21313)), Truikių k., Babrungo sen., Plungės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri nežymiai padidėja, nes apibrėžiama pagal šiam objektui suformuotą kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą sklypą. Apsaugos zona sumažėja ir nepatenka į jokį suformuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-11-23 raštas Nr.(6.1.)2-552

 

2. Žagarės laisvamanių senųjų kapinių (45684), Žagarės m., Žagarės sen., Joniškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Sklypas nesuformuotas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-11-23 raštas Nr.(6.1.)2-552

3. Žagarės evangelikų liuteronų senųjų kapinių (45685), Žagarės m., Žagarės sen., Joniškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma nformacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Sklypas nesuformuotas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-11-23 raštas Nr.(6.1.)2-552.

 

4. Veršių kaimo pirmųjų senųjų kapinių (45683), Seno Ąžuolo g., Veršiai, Žagarės sen., Joniškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Kadastrinių matavimų pagrindu kapinėms yra suformuotas sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-03 raštas Nr.(6.1.)2-552.

 

5. Bijeikių kaimo senųjų kapinių dalies (45681), Bijeikiai, Skaistgirio sen., Joniškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į preliminarių matavimų pagrindu suformuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-03 raštas Nr.(6.1.)2-552.

 

6. Gražaičių, Domeikių kaimų senųjų kapinių (45682), Domeikiai, Žagarės sen., Joniškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Kapinėms kadastrinių matavimų pagrindu yra suformuotas sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-03 raštas Nr.(6.1.)2-552.

 

7. Drąseikių kaimo senųjų kapinių (45680), Drąseikiai, Skaistgirio sen., Joniškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Kapinėms paliktas žemės sklypas nesutampa su apibrėžtomis teritorijos ribomis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-03 raštas Nr.(6.1.)2-552.

 

8. Kelmės evangelikų liuteronų senųjų kapinių ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapų kompleksą (45415), L. Giros g., Kelmė, Kelmės sen., Kelmės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri nepatenka į suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-03 raštas Nr.(6.1.)2-552.

9. Vanagų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (458365), Ievos Simonaitytės g., Vanagai, Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Kapinėms paliktas žemės sklypas nesutampa su apibrėžtų teritorijų ribomis. Teritorija PV pusėje ribojasi su preliminarių matavimų pagrindu suformuotu žemės sklypu.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-03 raštas Nr.(6.1.)2-552.

 

10. Knygnešio Kajetono Sviderskio kapo (45857), Vaižganto g. 1, Birštono m., Birštono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

11. Lietuvos partizano Petro Kriščiūno kapo (45854), Sodų g., Krūvelių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotų žemės sklypų teritorijas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

12. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Kardo, Žiedo ir kitų partizanų slėptuvės-bunkerio vietos (45861), Kliokiškės k., Išlaužo sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

13. Lietuvos partizanų Povilo Petraičio-Geručio, Henriko Jakimavičiaus -Kirvio kautynių ir žūties vietos (45885), Mato Šalčiaus g. 25, Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

14. Nacizmo aukos Antano Krasausko kapo (45887), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

15. Lietuvos partizanų ryšininkės Mortos Linkaitės-Jūros kapo (45856), Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

16. Nacizmo aukos Antano Senavaičio kapo (45886), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

17. Lietuvos partizanų ryšininkės Birutės Giedraitienės-Palmos kapo (45855), Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

18. 1941 m. sukilėlio Antano Blekaičio kapo (45892), Birštonas, Birštono sen., Birštono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

19. Nacizmo aukų Anelės Mikušauskaitės ir Povilo Mikušausko kapo (45884), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

 

20. Knygnešio, kunigo Antano Radušio kapo (45862), Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į nesuformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-30 raštas Nr.(6.1.)2-713.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 02 - 04

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas