Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 01 - 31

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-02-21 nuotolinis posėdis

2022 m. vasario 21 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

 

1. Dailėtyrininko Stasio Budrio kapo (20088), Rokantiškių g., Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją.

Rengėjas – Departamento Vilniaus teritorinis skyrius -– 2021-10-05 raštas Nr.

(12.24-VE)2V-2151

 

2. Zofijos Butrimienės antkapinio paminklo (20089), Rokantiškių g., Vilniaus m ., Vilniaus miesto sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją.

Rengėjas – Departamento Vilniaus teritorinis skyrius -– 2021-10-05 raštas Nr.

(12.24-VE)2V-2152.

 

3. Vilniaus totorių ir karaimų kapų bei antkapių komplekso (46722), Ilgalaukio g., Vilniaus m. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis

Parengtais dokumentais siūloma suformuoti kompleksą, nustatyti jam ir jo sudėtinėms dalims vertingąsias savybes, jų reikšmingumo lygmenį apibrėžti teritoriją, kuri Š, V ir R pusėse ribojasi su kadastrinių matavimų pagrindu suformuoto sklypo ribomis, teritorija P pusėje apibrėžiama su kelia trasa ir patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą visuomeninės paskirties sklypą. Kompleksą sudaro 10 kompleksinių dalių.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2021-09-20 raštas Nr. (6.1.)2-506.

 

4. Klepočių kaimo senųjų kapinių (6352), Klepočių k., Veisiejų sen., Lazdijų rajono sav.,

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Kapinėms kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2020-12-29 raštas Nr.(6.1.)2-673.

 

5. Stumbagalvės kaimo senųjų kapinių (6310), Stumbagalvės k., Būdviečių sen., Lazdijų rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Kapinėms kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2020-12-29 raštas Nr. (6.1.)2-673.

 

6. Istoriko, rašytojo, lietuvių tautinio atgimimo veikėjo Simono Daukanto paminklo (7656), Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Kultūros vertybės teritorija, patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-12-29 raštas Nr. (6.1.)2-673.

 

7. Valero ir Agnietės Vileitų antkapio komplekso (45895), Adutiškis (mstl.), Adutiškio

sen., Švenčionių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritoriją. Kultūros vertybė yra kapinėse, kurioms kadastrinių matavimų pagrindu yra suformuotas žemės sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2021-11-22 raštas Nr. (6.1.)2-677.

 

8. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11122), Raseinių g., Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, kurios plotas nesikeičia.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr. (6.1.)2-552.

9. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11124), Ateities g., Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, kurios plotas nesikeičia. Objektui yra kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr. (6.1.)2-552.

 

10. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11114), Vytauto g., Ariogalos m., Ariogalos miesto sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, kurios plotas nesikeičia. Objektui yra kadastrinių matavimų pagrindu suformuotas sklypas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr.(6.1.)2-552.

11. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11298), Pašilės g.,

Ukmergės m., Ukmergės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją, ją derinant prie Pivonijos g. inžinerinio statinio. Tokiu būdu palaidojimo vietos teritorija nežymiai sumažėja. Teritorija ŠR pusėje ribojasi su kadastrinių matavimų pagrindu suformuotu sklypu.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2021-11-05 raštas Nr.(6.1.)2-639.

 

12. Žydų žudynių vietos ir kapo (10920), Jaučakių k., Vilkijos apylinkių sen., Kauno rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papidoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją pagal kultūros vertybei kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą sklypą. Vertybės plotas nežymiai padidėja. Vietoj apibrėžto vizualinės apsaugos pozonio siūloma apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, kuris R pusėje patenka į preliminarių matavimų pagrindu suformuotą sklypą Š, P ir V pusėse į kitą tokiu pat būdu suformuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2021-11-05 raštas Nr. (6.1.)2-639A1.

 

13. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ženklo (45687), Palūšės k., Židikų sen.,

Mažeikių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą naujai išaiškintai kultūros vertybei, nustatyti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Ji patenka į preliminarių matavimų pagrindu suformuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr. (6.1.)2-552.

 

14. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ženklo fragmento (45686), Kalvių k., Satkūnų

sen., Joniškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl

apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą naujai išaiškintai kultūros vertybei, nustatyti vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją. Ji patenka į preliminarių matavimų pagrindu suformuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras – 2020-11-23 raštas Nr. (6.1.)2-552.

 

15. Girkalnio žydų senųjų kapinių (20720), Dvareliškių k., Girkalnio sen., Raseinių rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų

patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti nustatytas vertingąsias savybes, jų pobūdį ir reikšmingumo lygmenį, apibrėžtą teritoriją ir apsaugos zonos ribas. Šiuo atveju teritorija apibrėžiama pagal jai kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą sklypą, tokiu būdu jos plotas padidėja. Apibrėžtas apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis sumažėja, jo ŠV kampas patenka į preliminarių matavimų pagrindu suformuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras -– 2021-11-05 raštas Nr. (6.1.)2-639A.

 

16. Gegabrastos kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų komplekso (45460: 45461, 45462), Gegabrastos k., Pumpėnų sen., Pasvalio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo

vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Aktu kompleksiniam objektui siūloma suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį. Objektas patenka į suformuoto sklypo teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, – 2020-12-10 raštas Nr. (6.1.)2-595.

 

17. Lietuvos politinio, visuomenės ir kultūros veikėjo Jurgio Smalsčio žūties vietos ir kapo (45859), Pakriaunio k., Kriaunų sen., Rokiškio rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Aktu objektui siūloma suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį. Objektas patenka į suformuoto sklypo teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, – 2020-12-10 raštas Nr. (6.1.)2-595.

18. Lietuvos partizanų kapų (45142), Jurgelionių k., Taujėnų sen., Ukmergės rajono sav.,

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Aktu objektui siūloma suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį. Objektas patenka į suformuoto sklypo teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, – 2020-12-10 raštas Nr. (6.1.)2-595.

 

19. Lietuvos partizano Algirdo Daukšio-Rugelio kapo (45337), Purplių k., Merkinės sen.,

Varėnos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Aktu objektui siūloma suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį. Objektas patenka į suformuoto sklypo teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2020-12-10 raštas Nr. (6.1.)2-595.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 01 - 31

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas