Titulinis
Naujienos
2022 - 01 - 28

Skelbiamas 2022 metų Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo paraiškų priėmimas

KK1-8c5fb823152ba24c1ac8b42a7e1ddf24.jpg
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, skelbia Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo paraiškų priėmimą. 
Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, siekiantys tapti sertifikuoto kultūros kelio operatoriais.
Kultūros kelio lygmenų nustatymui ir sertifikavimui priimamos šių kategorijų paraiškos:
 
1. Regioninis Kultūros kelias Lietuvoje
2. Nacionalinis Kultūros kelias Lietuvoje
3. Tarptautinis Kultūros kelias Lietuvoje
 
Paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 14 d. (pirmadienio) imtinai.

„Kultūros kelių sertifikavimas paskatins kultūros kelių operatorius efektyviau ir tvariau vystyti kultūros kelius. Sertifikatas suteiks daugiau galimybių kultūros kelių operatoriams dalyvauti įvairiose valstybinėse programose, skirtose skatinti turizmą, kultūros paveldo išsaugojimą ir įveiklinimą, bendruomenių užimtumą, gyventojų verslumą“, – sako kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

Paraiškos bus vertinamos pagal Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą, reglamentuojantį kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo kriterijus, paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį ir jį sertifikuoti teikimą, paraiškų atranką ir vertinimą, Kultūros kelio Lietuvoje sertifikato išdavimą, sertifikuotų kultūros kelių operatorių veiklos koordinavimą ir kultūros kelių veiklos stebėseną. 

Kultūros keliai yra vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų. Jie apima keliavimą siekiant pažinti kultūrinę aplinką (nuo architektūros ir kraštovaizdžio iki nematerialaus kultūros paveldo), asmenis, įvykius, kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, maistą, kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus.

Kultūros kelių projektus Lietuvoje inicijuoja valstybės, savivaldybių ir viešosios kultūros įstaigos, asociacijos ar savivaldybės, tačiau daugumai jų trūksta tvarumo. Atsižvelgdama į tai Kultūros ministerija, vykdydama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“, 2019 metų rudenį Vilniuje ir Kaune organizavo renginių ciklą, skirtą Lietuvos kultūros kelių vystytojams ir suinteresuotoms įstaigoms. Renginiuose žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika dalijosi ilgametę kultūros kelių vystymo patirtį turinčių organizacijų atstovai iš Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Didžiosios Britanijos. Kultūros ministerija, siekdama užtikrinti aktualios informacijos sklaidą, šių renginių medžiagos ir gerosios praktikos pavyzdžių pagrindu parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams.

 
Paraiškos, pasirašytos juridinio asmens vadovo saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Kultūros paveldo departamentui, el. pašto adresu: [email protected] arba popierinės pasirašytos juridinio asmens vadovo parašu ir pristatytos pareiškėjui atvykus tiesiogiai į Kultūros paveldo departamentą (Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius) paskutinę termino dieną iki Kultūros paveldo departamento darbo dienos pabaigos, arba įteiktos paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.
 
Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai, siunčiami el. būdu turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta juridinio asmens vadovo saugiu elektroniniu parašu. Siunčiamos bylos dydis neturi viršyti 25 MB.
 
DĖMESIO! Prašome paraiškas, teikiamas el. būdu siųsti tik šiame skelbime nurodytu Kultūros paveldo departamento el. pašto adresu: [email protected]
 
Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą, reikalavimus paraiškoms, bei vertinimo kriterijus rasite čia ir paspaudę nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0ce5c80636711ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=806dcb8d-853c-41ce-a5fd-dd17cea4e9f3
 
Tipinės paraiškų formos:
Regioninio Kultūros kelio;
Nacionalinio Kultūros kelio;
Tarptautinio Kultūros kelio.
 
Konsultacijos paraiškų pildymo klausimais bus vykdomos nuotoliniu būdu nuo sausio 31 d. iki kovo 14 d. imtinai šiais laikais:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 13.00 val. iki 16.00 val.;
penktadieniais nuo 13.00 val. iki 15.00 val.
Dėl paraiškų pildymo nuotoliniu būdu konsultuoja tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vyr. specialistė Juliana Miliut. tel. +370 684 32628, 8 52 73 42 36, el. p.: [email protected].
 
Aktuali informacija dėl aplinkybių, susijusių su koronaviruso karantinu ar kitais apribojimais.
Atsižvelgiant į planuojamų veiklų pobūdį, rekomenduojame paraiškose numatyti galimas veiklų alternatyvas.
  
Nuo ko pradėti, jeigu norite pateikti paraišką?
1. Atidžiai susipažinkite su Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašu.
2. Įvertinkite, ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso reikalavimus.
3. Jeigu taip, užpildykite nustatytos formos paraišką, parenkite jos pabaigoje įrašytus priedus.
Svarbu! Nacionaliniam, Regioniniam ir Tarptautiniam Kultūros kelio lygmeniui nustatyti yra atskiros paraiškos formos.
4. Išsiųskite užpildytą ir juridinio asmens vadovo saugiu el. parašu pasirašytą paraiškos formą su paraiškos formoje nustatytais priedais Kultūros paveldo departamentui, el. paštu; popierinę paraišką su priedais, pasirašytą juridinio asmens vadovo parašu, pristatykite tiesiogiai arba išsiųskite paštu, adresu Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius.
 
pixabay.com nuotrauka
  
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 02 - 15

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas