Titulinis
Naujienos
2021 - 12 - 30

Projektinė veikla. Krašto archeologija besidomintiems – naujas Kretingos muziejaus leidinys

_KRETINGA-virselis-WWW-86a6a83af34a41b3609a0bbc61d54a91.jpg
2021 metų gruodžio pabaigoje Lietuvos archeologija besidominčius skaitytojus pasiekė mokslinis straipsnių rinkinys „Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos“ skirta kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Šis leidinys yra tuo pačiu pavadinimu vykusios 2021 m. gegužės 14 d. konferencijos rezultatas. Konferencijos dalyviai savo pranešimų pagrindu parengė straipsnius.
 
Ignas Jablonskis gimė 1911 m. Budrių k., Skuodo r. 1939 m. atsikraustė į Kretingą. 1945-1949 m. dirbo Kretingos kraštotyros muziejaus direktoriumi. Jo vadovavimo metu buvo suremontuotas karo metais apleistas muziejaus pastatas, įrengta eksponatų saugykla, paruošta pirmoji ekspozicija. Savo laisvalaikį ir didžiąją gyvenimo dalį domėjosi kraštotyra. Jo archeologinių tyrinėjimų pradžia – 1938 metai. Dėl įgytų žinių ir įgūdžių, jis buvo vienintelis archeologas neprofesionalas, kuriam Lietuvos istorijos institutas išduodavo leidimą vykdyti archeologinius tyrimus. Ignas Jablonskis tyrinėjo Kretingos ir Skuodo apylinkių praeitį, Padvarių, Egliškių, Baublių, Kašučių pilkapius, kitus archeologijos paminklus. Jo indėlis į Lietuvos archeologijos paminklų tyrimus yra didžiulis. Iki šiol nepraradę mokslinės vertės, išlikę detalūs tyrinėjimų brėžiniai, ataskaitos, publikuotos mokslinio archeologinio ir kraštotyrinio turinio publikacijos.
 
Šiuo leidiniu norima akcentuoti ne tik Igno Jablonskio indėlį į Kretingos rajono archeologinių ir kraštotyrinių tyrinėjimų svarbą, bet ir telkti bei skatinti kitus šia sritimi besidominčius specialistus, muziejininkus, mokslininkus, kraštotyrininkus tyrinėti ir domėtis Kretingos krašto istorija. Taip pat plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, prisidedant prie tarpdisciplininių tyrimų viešinimo.
 
Šiame leidinyje išskiriamos dvi pagrindinės temos: Igno Jablonskio asmenybė ir veikla bei naujausi archeologiniai tyrimai Kretingos rajone. Strapsnių autoriai paskelbė Kretingos rajono ir miesto naujausių archeologinių tyrimų rezultatus bei perspektyvas, apžvelgė I. Jablonskio indėlį archeologinėje ir kraštotyrinėje veikloje, jų pačių tyrimų areale.
 
Knygos leidybą dalinai finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 02 - 01

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas