Titulinis
Naujienos
2021 - 04 - 16

Apdovanoti kultūros paveldui nusipelnę asmenys

6-ec709351dd9e2943204054666fde1ac1.jpg
Ką tik pasibaigusiame KPD organizuotame nuotoliniame seminare, skirtame Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienai „Sudėtingos praeitys: įvairios ateitys“, KPD ženklais ir padėkos raštais pagerbti kultūros paveldui nusipelnę asmenys.
KPD ženklu apdovanoti šie kultūros paveldui nusipelnę asmenys:
1. Dr. Jonas Rimantas Glemža, architektas, paveldosaugininkas, už ilgametį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos raidą ir metodologiją.
2. Prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, už ilgametį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos povandeninio kultūros paveldo raidą, metodologiją ir sklaidą tarp Baltijos regiono šalių.
3. Algirdas Žalnierius, Lietuvos archeologų sąjungos narys, už archeologinio paveldo tyrinėjimo darbus valstybei reikšmingose objektuose ir tęstinę archeologinio paveldo sklaidos veiklą.
 
KPD padėkos raštais apdovanoti:
1. Architektas restauratorius Evaldas Purlys už ilgametį nuoširdų  ir  produktyvų darbą  atkuriant  kultūros paveldo objektus,  už dalijimąsi žiniomis ir  sukaupta patirtimi, atradimus atliekant kultūros paveldo objektų tyrimus ir pačių objektų pritaikymo projektus. 
2. Istorikas, Kauno tvirtovės parko Turizmo ir edukacijos skyriaus vedėjas Ovidijus Jurkša už Kauno tvirtovės fortų atgaivinimą ir įveiklinimą;
3. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prodekanas dr. Salvijus Kulevičius už aktyvią  mokslinę veiklą kultūros paveldo srityje ir  praktines  veiklas tiriant, propaguojant  ir  įtraukiant visuomenę  bei  akademinę  bendruomenę  į  siaurojo  geležinkelio, vėjo  malūnų apsaugą.   
4. Archeologas, muziejininkas dr. Ernestas Vasiliauskas  už nuoširdų, nenuilstamą, atkaklų Šiaurės Lietuvos, žiemgalių kultūros paveldo puoselėjimą, atskleidimą ir viešinimą pažintinės sklaidos priemonėmis bei moksliniais tyrimais.
5. Architektas, ekspertas, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino katedros vedėjas prof. Algirdas Žebrauskas už nuopelnus projektuojant,  puoselėjant, propaguojant ir tvarkant Žemaitijos kultūros paveldo objektus, taip pat už Plungės dvaro sodybos parko dalies ir Laisvės paminklo sutvarkymą.
6. Architektas Aurimas Vengris  už piliakalnių tvarkybos projektus, už  idėjas ir siūlymus   saugant ir pritaikant archeologinį paveldą.
7. Architektė-restauratorė  Asta Prikockienė už  Šv. Jurgio bažnyčios Kaune tvarkybos ir restauravimo darbus.
8. Architektas Aurimas Širvys   už  Rokiškio krašto  paveldo  objektų  tvarkybos  projektus,  naujų  technologijų  naudojimą  ir indėlį  į Mažosios Lietuvos architektūros propagavimą.
9. Restauratorė Lina Katinaitė už Šv. Jurgio bažnyčios Kaune sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbus.
10. Restauratorė Audronė Kaušinienė už Alytaus sinagogos sienų tapybos restauravimo darbus.
11. Sieninės tapybos restauratorė Indrė Valkiūnienė  už „Neringos“ restorano Vilniuje, ,,Litera" knygyno Vilniuje, Vilniaus universiteto Pranciškaus Smuglevičiaus salės bei Alytaus kultūros namų sieninės tapybos restauravimą.
12. Architektė, Kultūros paveldo centro Urbanizuotų vietovių skyriaus vedėja Violeta Bruzgelevičiūtė už darbus kultūros paveldo vertybių apskaitos ir sklaidos srityje.
13. Kultūros paveldo centro Vietų skyriaus vedėjas Arūnas Strazdas už ilgametį ir reikšmingą indėlį į archeologinio paveldo apskaitą.
14.  KPD Kauno teritorinio skyriaus vyr specialistas Andrius Liakas už indėlį  saugant  ir  propaguojant  Kauno  moderniosios  architektūros  vertybes, principingą  poziciją  užkertant  kelią  pažeidimams.
15. LRT žurnalistė Monika Petrulienė už aktualių  Kultūros  paveldo  temų  nagrinėjimą ir pristatymą  Lietuvos  visuomenei.
16.  Žurnalistė Ingrida Daraškevičiūtė, LRT laidos "Atspindžiai”. Paveldo kolekcija" kūrėja, už aktualių laidų kultūros paveldo temomis rengimą.
17. Aktyvus visuomenininkas Jonas Laurinavičius už Buišių, Tauragėnų piliakalnio tvarkymo darbus bei kitų kultūros paveldo objektų priežiūrą.
18. Medinio architektūros paveldo puoselėtojas, meistras Saulius Sakalas iš Varėnos už tradicinio dailidės amato gaivinimą, sklaidą, edukacijas.
19. Medinio architektūros paveldo puoselėtojas, meistras Laimonas Bartkus iš Kurtuvėnų už tradicinio dailidės amato gaivinimą, sklaidą, edukacijas.
20. Dominykas Chlebinskas už nuosavos medinės, šimtametės, su Juodkrantės kurorto pradžia siejamos vilos Juodkrantėje (Miško g. 9) restauravimą autentiškomis technologijomis.
21. Klaipėdos teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausias inspektorius Albertas Kelmelis už intensyvias kultūros vertybių paieškas ir netikėtus atradimus Klaipėdos apskrityje.
22. Fotografas Valmantas Mickevičius už intensyvias kultūros vertybių paieškas ir netikėtus atradimus Klaipėdos apskrityje.
23. Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios parapijos klebonas kun. Alvydas Dvareckas už rūpinimąsi bažnyčios konservavimo darbais ir nuolatinę jų priežiūrą.
24. UAB ,,Vilkasta“ kolektyvas (direktorius Aloyzas Beržanskis)  už Vištyčio vėjo malūno restauravimą, už profesionaliai atliktus darbus kultūros paveldo objekte.
25. UAB ,,Vilniaus restauratorius“ kolektyvas (direktorius Sakalas Matuiza)  už Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios nuoseklų ir metodišką tvarkymą.
 
KPD informacija
Paskutinį kartą redaguota2021 - 04 - 16

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas