Titulinis
Naujienos
2020 - 12 - 21

Projektinė veikla. Išleistas straipsnių rinkinys „70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms“

internetui (2)-212d95b0fc83a89ce793e44b8de9154a.jpg
Autorių kolektyvo leidinys, kuriame pateikiama informacija apie kultūros paveldo išsaugojimo institucijų veiklą paskutiniame dešimtmetyje,  ryškiausius pokyčius po 1990 metų. Prieš 10 ir prieš 20 metų buvo organizuotos konferencijos, skirtos kultūros paveldo išsaugojimo institucijų 50 ir 60 metų jubiliejams paminėti, konferencijoms skirtose publikacijose buvo aptariami pirmųjų dešimtmečių, mūsų šaliai atstačius nepriklausomybę, paveldo institucijų veiklos pasiekimai. Greitai prabėgęs dar vienas dešimtmetis atvedė į  reikšmingą  70 metų jubiliejų ir drauge – į 2010-2020 m. atkarpą, kurią svarbu fiksuoti, kadangi joje gausu įvykių ir pasiekimų, atspindinčių paveldo išsaugojimo perspektyvas.
Lietuvos Respublikos skiriamas finansavimas kultūros paveldui restauruoti,  privačios iniciatyvos skatinimas, kompensuojant valdytojų patirtas išlaidas, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės  lėšos, skirtos reikšmingiausiems ir visuomenei patraukliausiems  kultūros paveldo objektams restauruoti ir pritaikyti per pastarąjį dešimtmetį gerokai pakeitė kultūros paveldo būklę. Visuomenė vis labiau domisi kultūros paveldo išsaugojimo galimybėmis, tyrimų rezultatais. Daugėja restauruotų ir lankymui pritaikytų objektų ne tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos senamiesčiuose, bet ir kituose Lietuvos regionuose. Šiems klausimams skirti 2 straipsniai.
 Leidinys, dedikuojamas restauravimo institucijų 70 metų jubiliejui ir praėjusio dešimtmečio pokyčiams:
Autoriai savo straipsniuose pristato reikšmingiausius įvairių Lietuvos regionų paveldosaugos specialistų, tyrėjų darbus, kultūros paveldo objektų išsaugojimo pasiekimus,  atskleidžia  restauratoriams kylančius iššūkius, pritaikant istorinius interjerus bei konstrukcijas, pristatomos naujos technologinės galimybės. Dalies autorių straipsniai skirti konkretiems restauruotiems ir pritaikytiems naudojimui objektams. Tai Alytaus sinagogos, Paliesiaus dvaro sodyba, Griškabūdžio dvaro rūmai ir kt., nepamirštas sakralinis paveldas,  bažnyčių ir kitų pastatų interjerai, jų restauravimo problemos ir sprendimo būdai.
Gausiai iliustruotuose straipsniuose pristatomi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos senamiesčiuose atgaivinti kultūros paveldo objektai, kurie ilgus metus stovėjo neprižiūrimi, taip pat – ryškiausi pastarojo dešimtmečio kitų Lietuvos regionų objektai, jautriai bei tvariai prikelti ir  tapę tų regionų simboliais.
Tikimės, kad šis leidinys tinkamai atspindi reikšmingiausius dešimtmečio tyrimus ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo pasiekimus ir bus įdomus ne tik kultūros paveldu besidomintiems studentams ir specialistams, bet ir plačiai visuomenei.
Leidinio reziumė anglų kalba leis skleisti informaciją ne tik lietuviškai skaitantiems, todėl leidinys galės tapti vienu iš viešinimo elementų, stiprinant tarptautinius kultūrinius ryšius kultūros paveldo srityje. Kadangi leidinyje, žyminčiame reikšmingą restauravimo įstaigų gyvavimo laikotarpį, publikuojami ryškių ir įdomių Lietuvos kultūros paveldo objektų išsaugojimui ir pritaikymui skiriami darbai, jis tikimės taps praktinės kultūros paveldo išsaugojimo istorijos dalimi.
 
Leidinio parengimą ir leidybą iš dalies remia Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota2021 - 04 - 26

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas