Titulinis
Naujienos
2019 - 05 - 23

Patvirtintas 2019 m. dalinai finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašas

KPD LOGO-199506905736faedfb00c0f107dfa4dd.jpg
Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 149.
 
Šių metų konkursui buvo pateikta 110 paraiškų, dalinai finansuoti 59 projektai, jiems paskirstant 73 600 eurų sumą. Kaip ir kelis pastaruosius metus, dėl mažo konkurso biudžeto neparemti šiuolaikinių technologinių sprendimai, jaunimui patrauklių naujovių diegimas.
 
Pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškas vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo departamento bei Kultūros ministerijos deleguotų ekspertų.
 
SVARBU: paraiškas vertinę ir dalinai finansuoti rekomendavę ekspertai atkreipė dėmesį į didelės dalies paraiškų tendenciją prašyti finansavimo ne tiesiogiai pažinimo ir sklaidos veikloms, bet pagalbiniams užsiėmimams, projekto rėmuose nebūtiniems daiktams įsigyti. Dalis paraiškų pasirinktą prioritetą atitiko tik formaliai (pvz., didžioji dalis Europos paveldo dienų projektų veiklų vykdomos ne rugsėjo 20-22 d.). Organizacijų veiklą jungiančioms asociacijoms rekomenduota imtis aktyvesnės koordinacinės veiklos, kad paraiškose išryškėtų bendri asociacijos narių tikslai ir formuotųsi ilgalaikė kryptinga veikla juos įgyvendinant. Ekspertai rekomendavo ženkliai mažinti paramą informaciniams stendams, kurių įrengimu turėtų būti suinteresuotos turizmą skatinančios ir iš šio sektoriaus naudą gaunančios biudžetinės, privačios ir viešosios įstaigos bei organizacijos.
 
Sveikiname dalinį finansavimą gavusius paraiškų teikėjus ir prašome gegužės 28 - birželio 4 d. elektroniniu paštu nijole.narbutaite@kpd.lt suderinimui siųsti užpildytus sąmatos ir sutarties šablonus (sutartyje įrašyti vietose, pažymėtose žaliai).
 
SVARBU: šiais metai sutartys turi būti pasirašytos iki birželio 28 dienos.
Pridedama:
1. Dalinio finansavimo įsakymas su priedu (paremtų projektų sąrašu);
2. 2019 m. sąmatos šablonas;
3. 2019 m. sutarties šablonas.
Paskutinį kartą redaguota2019 - 07 - 05

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas