Titulinis
Naujienos
2019 - 02 - 26

Patvirtintas Kultūros paveldo departamento 2019 m. apskaitos dokumentacijos rengimo planas

Patvirtintas Kultūros paveldo departamento 2019 m. apskaitos dokumentacijos rengimo planas-f0eb3bff8e61663aec74444813c2a749.png
Informuojame, kad Kultūros paveldo centro parengtas apskaitos dokumentacijos rengimo planas buvo patvirtintas 2019-01-25 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į-16 ir redaguotas 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. Į-65. Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2019 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašus.  
 
Svarbu ! 2019-06-13 d. Kultūros paveldo departamentas  Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-169 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. Į-16 „Dėl kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino pakeistą Kultūros paveldo centro 2019 metų veiklos plano pirmą priedą „Statinių ir vietovių, kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas“.
 
Pirmame priede pateikiamas statinių ir vietovių sąrašas buvo pakeistas, kadangi rengiant Vilniaus senamiesčio (u.k.16073) specialųjį planą būtina patikslinti ir Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą, kartu parengiant 51 Vilniaus miesto gynybinės sienos objektų apskaitos dokumentaciją. Minėti darbai nebuvo numatyti rengiant 2019 m. apskaitos planą, todėl buvo būtina koreguoti sąrašą.
 
Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms priedų Nr. 123 sąrašuose (Priedas Nr. 1 atnaujintas 2019-06-13d.), nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus galite rasite adresu www.kpc.lt).
 
Kultūros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentaciją rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (dėl išsamesnės informacijos apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus galima kreiptis į konkretų Kultūros paveldo departamento teritorinį skyrių. Kontaktinė informacija pateikiama adresu www.kpd.lt).
 
Kultūros vertybių sąrašai buvo parengti atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento atliktą savivaldybių, kultūros paveldo objektų valdytojų, asociacijų, bendruomenių, savininkų apklausą.
 
Kultūros paveldo departamentas, planuodamas apskaitos dokumentų rengimą, vadovaujasi šiais prioritetais:
1) suplanuoti tvarkybos darbai ar objektams kyla sunaikinimo grėsmės;
2) paskirtos Europos Sąjungos fondų ir kt. tarptautinės paramos lėšos;
3) vietovės atrinktos pagal Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių atliekamos kultūros paveldo vietovių 2017–2019 m. stebėsenos planą, suderintą su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.  
4) 2018 m. gauti Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių, savivaldybių, institucijų bei piliečių prašymai.
5) 2019 m. numatytas individualių apsaugos reglamentų rengimas, formuojami arba tikslinami žemės sklypai kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose.
6) 2019 m. programoje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vyriausiojo vado Jonas Žemaičio – Vytauto metus, išskirtinis dėmesys skiriamas Lietuvos partizanų kapų, kovos ir žūties vietų registravimui (150 objektų).
 
Planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl papildomo apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo. Tam dokumentacijos rengimo plane yra palikta laisvų vietų, kurios 2019 m. eigoje  bus  užpildomos atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus. 
Paskutinį kartą redaguota2019 - 06 - 14

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas