Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2018 - 06 - 19

Informacinis pranešimas

Pradedamas Biržų pilies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10483) Biržų r. sav., Biržų m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ir paveldotvarkos projekto (toliau – Specialieji planai) baigiamasis etapas.
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. Į-82 „Dėl kultūros paveldo objekto - Biržų pilies (G54KP), Biržų r. sav., Biržai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo“.
 
Planavimo tikslas: specialiuosiuose planuose nustatytais sprendiniais užtikrinti Biržų pilies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10483, buvęs kodas G54KP),  Biržų r.  sav.,  Biržai,  ir  jos  teritorijos  išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždaviniai yra:
1.  teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano -  nustatyti (patikslinti)  Biržų  pilies  (G54KP), Biržų  r.  sav.,   Biržai, teritorijos ir apsaugos zonos ribas ir jų plotus;
 2.  paveldotvarkos  projekto -  nustatyti   paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Biržų pilies (G54KP), Biržų r. sav., Biržai, teritorijoje ir apsaugos  zonoje, reglamentuoti  žemės  darbus, statinių ir įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos  medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis – nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius, Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt
 
Specialiųjų planų rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiųjų planų parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-skelbimai.html
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt.
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu (per 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje) galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriui, Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt ir specialiojo plano rengėjui VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.
Paskutinį kartą redaguota2018 - 06 - 27

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas