Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2018 - 04 - 11

Informacinis pranešimas dėl specialiojo plano dalies viešinimo

Informacinis pranešimas apie parengto Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613, buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei tvarkymo plano dalies - „E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas ≤ 20 % (taikoma J. Simpsono g. 4)“ viešinimą.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsižvelgdamas į Kultūros ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. ĮV-314 „Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-309 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 19 d. sprendimą viešina Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613, buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei tvarkymo plano (toliau –  Specialusis planas) dalį, nustačiusią žemės sklypui, esančiam J. Simpsono g. 4, Palangoje, taikomą užstatymo tankį E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas iki 20 proc. (imtinai):
E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas ≤ 20 % (taikoma J. Simpsono g. 4)“ 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, www.lpaminklai.lt.
 
Su visu patvirtintu planu galima susipažinti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/patvirtinti-specialieji-planai.html. Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti organizatoriaus funkcijų vykdytojo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus patalpose – Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
 
Galimybės teikti pasiūlymus: per susipažinti su Specialiojo plano viešinama dalimi - „E2 – esamas, leistinas pastatų užimamo ploto padidinimas ≤ 20 % (taikoma J. Simpsono g. 4)“  skirtą laiką pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui, adresu Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
 
Specialiojo plano viešinimo tvarką reglamentuoja Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“.
Paskutinį kartą redaguota2018 - 04 - 11

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas