Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2018 - 03 - 15

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681, pakeitimas (toliau – specialusis planas) – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto baigiamasis etapas.
 
2018-03-15
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Į-126 ,,Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 904), Vilniaus r. sav., Nemėžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681 „Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 904), paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu“ pakeitimo rengimo“.
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos išsaugojimą, bei Nemėžio dvaro sodybos fragmentų teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: patikslinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų teritorijos bei apsaugos zonos ribas, patikslinti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2973; su vėlesniais pakeitimais) patikslinamas Nemėžio dvaro sodybos fragmentų specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2731024, el.paštas: vilnius@kpd.lt).
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano baigiamojo etapo parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-skelbimai.html
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2731024, el.paštas: vilnius@kpd.lt.
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2731024, el.p. vilnius@kpd.lt ir specialiojo plano rengėjui VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt.
Paskutinį kartą redaguota2018 - 03 - 15

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas