Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2018 - 01 - 23

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas kultūros vertybės – Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113, U32) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano baigiamasis etapas.
 
Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. Į-56 „Dėl Telšių senamiesčio (unikalus kodas 17113, buvęs kodas U32) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo tikslai: užtikrinti Telšių senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždaviniai: nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Telšių senamiesčio teritorijoje ir apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Telšių senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius, Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel.: (8 444) 543 05, el. paštas telsiai@kpd.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p: www.lpaminklai.lt.; v.janusauskaite@lpaminklai.lt e.kazlauskaite@lpaminklai.lt;
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel.: (8 444) 543 05, el. paštas: telsiai@kpd.lt.
 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriui, Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel.: (8 444) 543 05, el. paštas telsiai@kpd.lt.
Paskutinį kartą redaguota2018 - 01 - 23

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas