Titulinis
Specialieji planai
Skelbimai
2017 - 06 - 16

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Baigiamas rengti kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16075) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).
 
Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. Į-151 ,,Dėl valstybės saugomos kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16075, buvęs kodas U17) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ su 2014 m. balandžio 18 d. pakeitimu Nr. Į-86 (toliau – Tvarkymo planas).
 
Planavimo tikslas: užtikrinti Klaipėdos senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
 
Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Klaipėdos senamiesčio teritorijoje bei apsaugos zonoje.
 
Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Klaipėdos senamiesčio Tvarkymo planas rengiamas supaprastinta tvarka.
 
Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
 
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
 
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 14, el. p. i.staniuniene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.
 
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Tvarkymo plano parengti sprendiniai eksponuojami ne trumpiau 10 darbo dienų nuo paskelbimo planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus patalpose – Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.
Paskutinį kartą redaguota2017 - 06 - 16

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas