KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS www.kpd.lt AKTUALIJOS / PRANEŠIMAI SPAUDAI / RENGINIŲ ANONSAI © Kultūros paveldo departamentas Texus Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-05-30 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6362/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-05-30-nuotolinis-posedis.html 2022 m. gegužės 30 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6362/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-05-30-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://www.kpd.lt/news/6361/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 13 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6361/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-06-20 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6360/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-20-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio mėn. 20 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6360/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-20-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-05-24 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6359/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-05-24-nuotolinis-posedis.html 2022 m. gegužės 24 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6359/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-05-24-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-05-23 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6358/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-05-23-nuotolinis-posedis.html 2022 m. gegužės 23 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6358/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-05-23-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2022-06-13 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6357/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio mėn. 13 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6357/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-II-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://www.kpd.lt/news/6356/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 6 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6356/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-antrosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2022-06-14 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6355/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2022-06-14-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 14 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6355/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2022-06-14-nuotolinis-posedis.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://www.kpd.lt/news/6354/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-penktosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. gegužės 30 d. 13 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6354/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-penktosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-06-13 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6353/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 13 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti http://www.kpd.lt/news/6353/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2022-06-13-nuotolinis-posedis.html MAK 2022-05-17 posėdžio darbotvarkė http://www.kpd.lt/news/6352/214/MAK-2022-05-17-posedzio-darbotvarke.html MAK 2022-05-17 posėdžio darbotvarkė: http://www.kpd.lt/news/6352/214/MAK-2022-05-17-posedzio-darbotvarke.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://www.kpd.lt/news/6351/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 23 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6351/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://www.kpd.lt/news/6350/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 16 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6350/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://www.kpd.lt/news/6349/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 9 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6349/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai http://www.kpd.lt/news/6348/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. birželio 2 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6348/214/Kulturos-paveldo-departamento-prie-Kulturos-ministerijos-sestosios-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-aktu-projektai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-06-23 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6347/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-23-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 23 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6347/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-23-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-06-16 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6346/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-16-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 16 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6346/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-16-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-06-09 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6345/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-09-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 9 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6345/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-09-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2022-06-02 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6344/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-02-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 2 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6344/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-VI-2022-06-02-nuotolinis-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-06-07 nuotolinis posėdis http://www.kpd.lt/news/6343/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-06-07-nuotolinis-posedis.html 2022 m. birželio 7 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/6343/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2022-06-07-nuotolinis-posedis.html