KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS www.kpd.lt AKTUALIJOS / PRANEŠIMAI SPAUDAI / RENGINIŲ ANONSAI © Kultūros paveldo departamentas Texus Kvietimas dalyvauti tarptautinėje žydų paveldui miestuose skirtoje konferencijoje http://www.kpd.lt/news/3496/214/Kvietimas-dalyvauti-tarptautineje-zydu-paveldui-miestuose-skirtoje-konferencijoje.html Vienas iš tarptautinių renginių numatomų Europos kultūros paveldo metais yra konferencija Krokuvoje, Lenkijoje (Urban Jewish Heritage: Presence and Absence). Konferencijos pranešimų santraukas prašoma atsiųsti iki balandžio 9 dienos , o pati konferencija vyks 2018 m. rugsėjo 3-7 d. http://www.kpd.lt/news/3496/214/Kvietimas-dalyvauti-tarptautineje-zydu-paveldui-miestuose-skirtoje-konferencijoje.html Paveldotvarkininkai diskutavo apie paveldo renginių organizavimą miestuose ir rajonuose http://www.kpd.lt/news/3497/214/Paveldotvarkininkai-diskutavo-apie-paveldo-renginiu-organizavima-miestuose-ir-rajonuose.html 2018 m kovo 20 d. Vilniuje vykusio seminaro tikslas buvo atrasti naujas perspektyvas, kad savivaldybių atstovai ir paveldo specialistai galėtų atskleisti kultūros paveldo potencialą organizuojant Europos kultūros paveldo metų bei Europos kultūros paveldo dienų renginius.  http://www.kpd.lt/news/3497/214/Paveldotvarkininkai-diskutavo-apie-paveldo-renginiu-organizavima-miestuose-ir-rajonuose.html Startuoja virtualus projektas „100 lankytinų kultūros paveldo objektų“ http://www.kpd.lt/news/3495/214/Startuoja-virtualus-projektas-100-lankytinu-kulturos-paveldo-objektu.html Pradeda veikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paruošta internetinė svetainė patraukliai supažindinanti su pačiais svarbiausiais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais.  Valstybės atkūrimo šimtmečiui bei Europos kultūros paveldo metams skirtas virtualus projektas „100 lankytinų kultūros paveldo objektų“ kviečia keliauti po savo kraštą, pažinti istoriją ir paveldą per... http://www.kpd.lt/news/3495/214/Startuoja-virtualus-projektas-100-lankytinu-kulturos-paveldo-objektu.html Lietuvos valstybės istorijos archyve vyko kvalifikacijos kėlimo seminaras mokytojams „Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimas – šimtmetis paveldo, šimtmetis iššūkių“ http://www.kpd.lt/news/3494/214/Lietuvos-valstybes-istorijos-archyve-vyko-kvalifikacijos-kelimo-seminaras-mokytojams-Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimas-simtmetis-paveldo-simtmetis-issukiu.html 2018 m. kovo 16 d. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, bendradarbiaudamas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru ir Lietuvos valstybės istorijos archyvu, bendrojo ir neformaliojo ugdymo sričių mokytojams organizavo tradiciniu tampantį seminarą, skatinantį mokyklas įsijungti į nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, žinių gilinimo procesą. Ketvirtus metus... http://www.kpd.lt/news/3494/214/Lietuvos-valstybes-istorijos-archyve-vyko-kvalifikacijos-kelimo-seminaras-mokytojams-Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimas-simtmetis-paveldo-simtmetis-issukiu.html Paežerių dvare vyko pasitarimas dėl 2018 metų kultūros renginių organizavimo http://www.kpd.lt/news/3493/214/Paezeriu-dvare-vyko-pasitarimas-del-2018-metu-kulturos-renginiu-organizavimo.html Kovo 14 d. Paežerių dvare vyko pasitarimas dėl Europos kultūros paveldo metų ir Europos kultūros paveldo dienų ,,Atraskime Šimtmečio paveldą“ renginių organizavimo Marijampolės apskrityje. Susitikimą iniciavo Kultūros departamento Marijampolės skyrius, o Paežerių dvaras pasitarimo vietai pasirinktas ne atsitiktinai. Jis įrašytas į 2018 m. KPD rekomenduojamų nekilnojamojo kultūros paveldo ir... http://www.kpd.lt/news/3493/214/Paezeriu-dvare-vyko-pasitarimas-del-2018-metu-kulturos-renginiu-organizavimo.html Teisinė apsauga suteikta Naujasodžio piliakalniui II su gyvenviete http://www.kpd.lt/news/3492/214/Teisine-apsauga-suteikta-Naujasodzio-piliakalniui-II-su-gyvenviete.html Ketvirtoji (archeologinė) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įrašė Naujasodžio piliakalnį II su gyvenviete, esantį Naujasodžio kaime, Prienų rajone (u.k. 41488). Pasak piliakalnį suradusio archeologo Egidijaus Šatavičiaus, piliakalnio buvo tikslingai ieškota, nes jau daug metų Užnemunėje nebuvo rasta nei vieno naujo piliakalnio. http://www.kpd.lt/news/3492/214/Teisine-apsauga-suteikta-Naujasodzio-piliakalniui-II-su-gyvenviete.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2018-03-19 posėdis http://www.kpd.lt/news/3491/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2018-03-19-posedis.html 2018 m. kovo 19 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai http://www.kpd.lt/news/3491/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2018-03-19-posedis.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2018-03-12 posėdžių nutarimai http://www.kpd.lt/news/3490/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2018-03-12-posedziu-nutarimai.html 2018 m. kovo 12 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta http://www.kpd.lt/news/3490/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-V-2018-03-12-posedziu-nutarimai.html Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą http://www.kpd.lt/news/3489/214/Informacinis-pranesimas-apie-baigiama-rengti-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialiojo-teritoriju-planavimo-dokumenta.html Pradedamas kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681, pakeitimas (toliau – specialusis planas) – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei... http://www.kpd.lt/news/3489/214/Informacinis-pranesimas-apie-baigiama-rengti-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialiojo-teritoriju-planavimo-dokumenta.html Nemėžio dvaro sodybos fragmentai (Unikalus kodas: 904) http://www.kpd.lt/news/3488/214/Nemezio-dvaro-sodybos-fragmentai-Unikalus-kodas-904.html Aiškinamasis raštas Esamos būklės analizė Brėžiniai http://www.kpd.lt/news/3488/214/Nemezio-dvaro-sodybos-fragmentai-Unikalus-kodas-904.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2018-03-20 posėdžiai http://www.kpd.lt/news/3487/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2018-03-20-posedziai.html 2018 kovo 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje (303 kab.) vyks Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai http://www.kpd.lt/news/3487/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2018-03-20-posedziai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2018-03-20 posėdžiai http://www.kpd.lt/news/3486/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-20-posedziai.html 2018 m. kovo 20 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti http://www.kpd.lt/news/3486/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-20-posedziai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2018-03-13 posėdžių nutarimai http://www.kpd.lt/news/3485/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-13-posedziu-nutarimai.html 2018 m. kovo 13 d. vykusio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio Nr. VL-9 metu nutarta http://www.kpd.lt/news/3485/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-13-posedziu-nutarimai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2018-03-13 posėdžių nutarimai http://www.kpd.lt/news/3484/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2018-03-13-posedziu-nutarimai.html 2018 kovo 13 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta http://www.kpd.lt/news/3484/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2018-03-13-posedziu-nutarimai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2018-03-19 posėdis http://www.kpd.lt/news/3483/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2018-03-19-posedis.html 2018 m. kovo 19 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriuje (Rotušės a. 29, Kauno m.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis http://www.kpd.lt/news/3483/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2018-03-19-posedis.html Paskaita „Žiemgalos krašto dvarai: Daunoravos dvaras(1557–1940)“ http://www.kpd.lt/news/3482/214/Paskaita-ziemgalos-krasto-dvarai-Daunoravos-dvaras-1557-1940.html 2018 m. kovo 20 d., antradienį, 17 val. Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyks Dr. Ernesto Vasiliausko (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) paskaita „Žiemgalos krašto dvarai: Daunoravos dvaras (1557–1940 m.)“.  http://www.kpd.lt/news/3482/214/Paskaita-ziemgalos-krasto-dvarai-Daunoravos-dvaras-1557-1940.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2018-03-13 posėdžiai http://www.kpd.lt/news/3481/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2018-03-13-posedziai.html Š.m. kovo 13 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje (303 kab.)vyks  Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama svarstyti: http://www.kpd.lt/news/3481/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2018-03-13-posedziai.html Alytaus dailės retrospektyvinė paroda galerijoje „Arka“ http://www.kpd.lt/news/3480/214/Alytaus-dailes-retrospektyvine-paroda-galerijoje-Arka.html Šių metų kovo 13 d. 17 val. 30 min. Vilniaus galerijoje „Arka“  bus pristatoma Alytaus dailininkų paroda, kurioje eksponuojami ir Signataro, buvusio Kultūros paveldo departamento darbuotojo, Vytauto Kolesnikovo tapybos darbai. Lietuvos dailininkų sąjungos dailės galerijos „Arka“ tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ 2012 – 2017 m. dalyvių retrospektyvinė paroda – paskutinis... http://www.kpd.lt/news/3480/214/Alytaus-dailes-retrospektyvine-paroda-galerijoje-Arka.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2018-03-13 posėdžiai http://www.kpd.lt/news/3479/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-13-posedziai.html 2018 m. kovo 13 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti http://www.kpd.lt/news/3479/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-13-posedziai.html Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2018-03-06 posėdžių nutarimai http://www.kpd.lt/news/3478/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-06-posedziu-nutarimai.html 2018 m. kovo 6 d. vykusio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio Nr. VL-8 metu nutarta http://www.kpd.lt/news/3478/214/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-IV-2018-03-06-posedziu-nutarimai.html