Titulinis
ES projektai

ES projektai

Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio" principą elektroninė paslauga

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partneriais Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir VĮ Registrų centras įgyvendina projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio" principą elektroninė paslauga". Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos".
Projekto tikslas – sukurti Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio" principą elektroninę paslaugą, sudarančią sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje. „Vieno langelio" principo taikymas apims informacijos ir dokumentų pateikimą, Muitinės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimų, licencijų, sertifikatų ir kitų muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų išdavimą bei informacijos apie formalumų atlikimo tvarką pateikimą kuriamos Vieno langelio informacinės sistemos priemonėmis.
Maksimali projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 9 202 263,02 Lt.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 10 d.
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas