Titulinis
Leidimai, licencijos

Leidimai, licencijos

Leidimai archeologiniams tyrimams:
Kultūros vertybių apsaugos departamento Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarka
Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba"
 
Leidimai atlikti archeologinius tyrimus:
Leidimas atlikti archeologinius tyrimus
 
Leidimai tvarkomiems paveldosaugos darbams:
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema

Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus 
 
Sustabdyti leidimai tvarkomiems paveldosaugos darbams:
Informuojame, kad vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės" 17.1 str., 2016-09-02 raštu Nr.(12.37.-A)2A-629, sustabdytas Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriuje 2015-08-04 išduoto Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr.(12.37.-A)2A-436 galiojimas iki bus parengtas naujas kultūros paveldo statinio, Gyvenamojo namo tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas, kurio sprendiniais būtų numatyta maksimaliai išsaugoti ir grąžinti į pirminę jų buvimo vietą Gyvenamojo namo autentiškas dalis ir elementus.
 
Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimas iš LR:
2015 m. vasario 26 d. Įsakymas Nr. ĮV-119 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos sudėties patvirtinimo"
Plačiau
 
Licencijos prekiauti antikvariniais daiktais:
Plačiau


Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas