Titulinis
Kuriame Lietuvos ateitį

Kuriame Lietuvos ateitį

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kultūros paveldo departamente        
2012 m. vasario 24 d. baigtas vykdyti dviejų metų trukmės projektas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V ,,Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas”.        

 

Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos diegiamos vidaus administravimo sistemą gerinančios valdymo sistemos        
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos įgyvendina projektą „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus administravimo tobulinimas“, finansuojamą pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų. Bendra skirtų Europos socialinio fondo lėšų suma – 1372 336 litai.        

 

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kultūros paveldo departamente        
Kultūros paveldo departamentas pradeda įgyvendinti projektą „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V-01-041.        

 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas