Titulinis
Bendradarbiavimas su Europos Taryba

Bendradarbiavimas su Europos Taryba

1949 m. gegužės mėnesį Romoje buvo įkurta Europos Taryba – pirmoji Europos politinė organizacija. Jos tikslas - siekti Europos šalių integracijos, užtikrinti demokratiją, ginti žmogaus teises bei skatinti kultūrinį bendradarbiavimą.
 
Šiuo metu Europos Tarybos narės yra 50 šalių, ratifikavusių Europos kultūros konvenciją, pasirašytą Paryžiuje 1954 m. gruodžio 19 d. Kitos svarbiausios Europos Tarybos konvencijos kultūros paveldo srityje: Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Granada, Ispanija; 1985 m. spalio 3 d.), Europos kultūrinės nuosavybės gynimo konvencija (Delfai, Graikija; 1985 m. birželio 23 d.), Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija(Valeta, Malta; 1992 m. sausio 16 d.), Europos kraštovaizdžio konvencija (Florencija, Italija; 2000 m. spalio 20 d.), 2005 m. Europos Taryba parengė Konvenciją dėl kultūros paveldo visuomeninio vertingumo (Faras, Portugalija; 2005 m. spalio 27 d.), kurioje išdėstomos paveldo funkcijos informacinės visuomenės ir globalios ekonomikos kontekste. Joje nužymėtos pagrindinės paveldo strategijų gairės, skirtos puoselėti tarpkultūrinį dialogą ir bendras vertybes bei gerinti gyvenimo kokybę. Europiečiams tenka bendra atsakomybė už kontinento kultūros tradicinių vertybių išsaugojimą ir aktyvų visuomenės dalyvavimą iš kartos į kartą perduodant savo paveldą.
 
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) jau eilę metų aktyviai dalyvauja įvairiose Europos Tarybos veiklose. Nuo 1995 m. Departamentas dalyvauja Europos Tarybos Kultūros, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio vadovaujančiame komitete CDCPP, kuris yra pagrindinis tarpvyriausybinio bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje organas, vienijantis 50 šalių, prisijungusių prie Europos kultūros konvencijos.
 
Taip pat Departamentas dalyvauja Europos paveldo tinklo HEREIN veikloje, Europos Tarybos programose „Europos paveldo dienos“, „Europos žydų kultūros paveldo diena“, „Europos kultūros keliai“.
 

Dalyvavimas CDCPP veikloje

Dalyvavimas HEREIN veikloje

Europos paveldo dienos

Europos kultūros keliai

 

 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas