Titulinis
Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas

Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas

Siekiant aktyvaus ir visapusiško bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje, itin svarbus regioninis bendradarbiavimas. Skatinant Baltijos jūros šalių regioninį bendradarbiavimą, ypač reikšminga Baltijos jūros regiono paveldo komiteto (angl. The Baltic Region Heritage Committee) ir jo specializuotų darbo grupių veikla.
 
Baltijos jūros regiono paveldo komitetas - BRPK (buvusi Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė – MG)  – tai 1998 m. įsteigta kultūros paveldo ekspertų organizacija, kurios tikslas – plėtoti regioninį bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje, dalintis žiniomis bei patirtimi, formuluoti prioritetines bendradarbiavimo kryptis, inicijuoti ir remti konkrečius regioninius pasiūlymus bei iniciatyvas.
 
BRPK nariai - Baltijos Jūros Valstybių Tarybos (BJVT) šalių nacionalinių kultūros paveldo organizacijų atstovai. Dalyvaujančios šalys: Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Norvegija, Suomija, Švedija, Vokietija. Rusijos Federacija šiuo metu aktyvių narių neturi.
 
BRPK sudėtyje veikia 3 specializuotos darbo grupės:
 
Povandeninio kultūros paveldo darbo grupė sprendžia aktualias povandeninio paveldo (nuskendusių laivų, uostų bei pakrančių gyvenviečių liekanų) apsaugos, tyrimų ir tvarkymo problemas, vykdo bendrus projektus, informuoja visuomenę apie povandeninę archeologiją. Bendromis pastangomis buvo parengtas Gerosios praktikos kodeksas dėl Povandeninio kultūros paveldo tvarkymo Baltijos jūros regione (The Code of Good Practice for the Management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region). Lietuvos atstovu šioje darbo grupėje deleguotas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
 
Pakrančių paveldo darbo grupė identifikuoja industrinės ir rekreacinės miestų plėtros poveikį ir grėsmes jūriniam bei pakrančių paveldui, informuoja visuomenę, inicijuoja ir įgyvendina konkrečius bendradarbiavimo projektus. Lietuvai šioje darbo grupėje atstovauja Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis specialistasLaisvūnas Kavaliauskas.
 
20-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupė tyrinėja 20-ojo amžiaus architektūrinį paveldą bei sovietmečio paveldo palikimą, siekiant įvertinti socialinę ir ekonominę šio paveldo reikšmę visuomenei, spręsti aktualias urbanistinio paveldo išsaugojimo problemas. Lietuvos atstovu šioje darbo grupėje deleguotas Kauno Technologijos universiteto Architektūros istorijos ir paveldo tyrimų centro vadovas,vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Vaidas Petrulis.
BRPK ir specializuotų darbo grupių veiklą koordinuoja BRPK pirmininkaujanti šalis, kuri yra renkama vieneriems metams rotacijos būdu. Lietuva šiam Komitetui pirmininkaus nuo 2020 liepos mėn.
 
Nuo 2003 m. BRPK rengia regioninius kultūros paveldo forumus. Pastarasis forumas vyko 2016 m. rugsėjo mėn. Kylyje, Vokietijoje (tema - Nuo pokario iki postmoderno). Sekantis forumas vyks 2020 m. Norvegijoje.
 
Daugiau informacijos: https://baltic-heritage.eu/
 

Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje VI-oji ataskaita (2009-2011 m.)

Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje V-oji ataskaita (2005-2008 m.)

 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas