Titulinis
VĮ "Lietuvos paminklai"

VĮ "Lietuvos paminklai"

Informacija apie valstybės įmonės "Lietuvos paminklai" vadovaujančių darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
 
 
Pareigybės pavadinimas

 2016 metų

I ketvirtis (Eur)

 Direktorius 3057
 Direktoriaus pavaduotojas 2000
 Direktoriaus pavaduotojai (2)
1695

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt
Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas