Titulinis
Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad Europos Sąjungos valstybėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)" (toliau – Reglamentas). Su Reglamento tekstu galite susipažinti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Departamente paskirtas vyriausiasis specialistas, kuriam pavestos Reglamento 39 straipsnyje nurodytos duomenų apsaugos pareigūno užduotys. Jo kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 272 40 38, arba el. p. [email protected]

Skundus dėl Departamento veiksmų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

 
Informacija apie Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos tvarkomus asmens duomenis
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 
Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklės
 
Asmens duomenų saugumo pažeidimų Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos valdymo tvarkos aprašas
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkymo aprašas
 
Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną forma
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, taikymo rekomendacijos
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto svetainės slapukų naudojimo taisyklės

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas