Titulinis
Vyriausybės nutarimai

Vyriausybės nutarimai

2019 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1080 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo" pakeitimo"
 
2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 775 „Dėl Tytuvėnų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo"
 
2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 771 „Dėl Pagramančio regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarlymo planų) plano patvirtinimo"
 
2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 770 „Dėl Dubysos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo"
 
2019 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 573 „Dėl Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo"
 
2019 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 570 „Dėl Rambyno regioninio planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo"
 
2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1389 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2015 m. birželio 26 d. Nr. 669 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais"
 
2015 m. balandžio 15 d. Nr. 389 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo"
 
2015 m. kovo 13 d. Nr. 259 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
LR Vyriausybės 2013-11-05 nutarimas Nr. 1025 "Dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2010-05-19 nutarimas Nr. 544 "Dėl institucijų, atsakingų už UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugą Lietuvoje, paskyrimo"
 
LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 511 "Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo"
 
LR Vyriausybės 2009-06-17 nutarimas Nr. 635 "Antikvarinių daiktų, turinčių kultūrinę vertę, kuriems neišduodamas leidimas negrąžinamai išvežti, išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2009-05-20 nutarimas Nr. 493 "Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2009-04-08 nutarimas Nr. 291 "Dėl valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) patvirtinimo"
 
2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1207 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2008-11-12 nutarimas Nr. 1166 "Dėl kultūros paminklo - Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr. 643 "Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo programos vykdymo koordinacinės komisijos sudarymo"
 
LR Vyriausybės 2008-05-16 nutarimas Nr. 485 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 2008-05-07 nutarimas Nr. 450 "Dėl kultūros paveldo objekto paskelbimo kultūros paminklu"
 
LR Vyriausybės 2008-02-13 nutarimas Nr. 155 "Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 2007-12-12 nutarimas Nr. 1324 "Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos priežiūros komisijos sudarymo"
 
LR Vyriausybės 2007-08-08 nutarimas Nr. 842 "Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2007-06-19 nutarimas Nr.659 "Dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2007-02-07 nutarimas Nr.193 "Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo"
 
Ministro pirmininko 2007-03-05 potvarkis Nr.84 "Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių skyrimo"
 
LR Vyriausybės 2007-01-29 nutarimas Nr.86 "Dėl Dubingių piliavietės pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui 2007-2009 metų programos patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2006-09-05 nutarimas Nr.845 "Dėl kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr.1207 "Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2005 09 29 nutarimas Nr. 1053 „Dėl kultūros vertybių registro įsteigimo ir kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2005-08-22 nutarimas Nr. 909 "Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2005-08-25 nutarimas Nr. 933 "Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2004-11-09 nutarimas Nr.1424 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo
 
LR Vyriausybės 2004-08-31 nutarimas Nr.1107 "Dėl neteisėtai iš Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2004-05-14 nutarimas Nr. 583 "Dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų , esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2003-12-09 nutarimas Nr.1572 "Dėl licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2003-11-27 nutarimas Nr. 1480 "Dėl prekybos antikvariniais daiktais taisyklių patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2003-10-31 nutarimas Nr.1354 "Dėl Lietuvos kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą koncepcijos"
 
LR Vyriausybės 2003-10-09 Nr.1625 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 2002-12-31 potvarkis Nr.237 "Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo programos vykdymo koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2002-11-05 nutarimas Nr.1745 "Dėl valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2002-10-15 nutarimas Nr.1634 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 2002-09-25 nutarimas Nr.1496 "Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo programos ir Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo programos I etapo įgyvendinimo priemonių patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2002-07-11 nutarimas Nr.1111 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2002-06-19 nutarimas Nr.932 "Dėl Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos ir Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2002-01-31 nutarimas Nr.152 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 2001-11-20 nutarimas Nr.1378 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 2000-09-12 nutarimas Nr.1088 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 2000-04-04 nutarimas Nr.388 "Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 1999-12-23 nutarimas Nr.1465 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 1998-08-11 nutarimas Nr.1020 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 1998-05-19 nutarimas Nr.612 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"
 
LR Vyriausybės 1997-03-17 nutarimas Nr.235 "Dėl Kurklių tarybinių karių kapinių perkėlimo"
 
LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079 "Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 1996-03-27 nutarimas Nr.393 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų ir šiuolaikinio meno kurinių aukcionų rengimo nuostatų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 1993-05-27 nutarimas Nr.369 "Del buvusių dvarų ir palivarkų paminklinių sodybų apsaugos"
 
LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo"
 
LR Vyriausybės 1992-04-07 nutarimas Nr. 256 "Dėl buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą"
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas