Titulinis
Kultūros ministro įsakymai

Kultūros ministro įsakymai

2020-11-20 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. Į-1389 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-310 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2019
 
2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2018
 
2018-07-05 KM įsakymas Nr. ĮV-548 „Dėl Restauravimo tarybos sudėties patvirtinimo"
 
2018-05-02 KM įsakymas Nr. ĮV-354 „Dėl Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo"
 
2018-02-28 įsakymas Nr. ĮV-221 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo"
 
2018-01-16 įsakymas Nr. ĮV-124 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo"
 
2017
 
2017-12-18 įsakymas Nr. ĮV-1197 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo"
 
2017-12-18 įsakymas Nr. ĮV-1196 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo"
 
2017-12-18 įsakymas Nr. ĮV-1195 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV-125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos ir kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2017-12-18 įsakymas Nr. ĮV-1194 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ĮV-231 „Dėl Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2017-12-15 įsakymas Nr. ĮV-1190/3-621 "Dėl jūrų laivų ir vidaus vandenų transporto priemonių pripažinimo tradiciniais laivais tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
2016
 
2016-12-30 įsakymas Nr. ĮV-1012 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo" pakeitimo
 
2016-12-13 KM įsakymas Nr. ĮV-986 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-12-09 KM įsakymas Nr. ĮV-984 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-11-25 KM įsakymas Nr. ĮV-918 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-10-26 KM įsakymas Nr. ĮV-829 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-10-04 KM įsakymas Nr. ĮV-752 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-10-04 KM įsakymas Nr. ĮV-751 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-09-22 KM įsakymas Nr. ĮV-734 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-07-14 KM įsakymas Nr. ĮV-615 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-06-22 KM ir AM įsakymas Nr. ĮV-535/D1-437 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-06-01 įsakymas Nr. ĮV-436 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-06 KM įsakymas Nr. ĮV-369 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-975 „Dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-06 KM įsakymas Nr. ĮV-368 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti vasltybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-06 KM įsakymas Nr. ĮV-367 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.02.01:2014 „tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-06 KM įsakymas Nr. ĮV-366 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymo nr. ĮV-2 „Dėl kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-06 KM įsakymas Nr. ĮV-365 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV-125 „Dėl kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos ir kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-02 KM įsakymas Nr. ĮV-354 "Dėl užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo"
 
2016-05-02 KM įsakymas Nr. ĮV-353 "dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-627 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-02 KM įsakymas Nr. ĮV-352 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ĮV-231 „Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-05-02 KM įsakymas Nr. ĮV-351 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-239 „Dėl saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-04-05 įsakymas Nr. ĮV-298 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo"
 
2016-03-07 KM įsakymas Nr. ĮV-202 "Dėl Llietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymo nr. ĮV-205 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2015 m.
 
2015-12-18 KM įsakymas Nr. ĮV-863 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymo nr. ĮV-750 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos patvirtinimo" pakeitimo"
 
2015-12-02 KM įsakymas Nr. ĮV-818 "Dėl Liubavo dvaro sodybos paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu ir šio objekto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo"
 
2015-11-23 KM įsakymas Nr. ĮV-786 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2015-10-01 KM įsakymas Nr ĮV-670 "Dėl kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. ĮV-975 „Dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2015-09-01 įsakymas Nr. ĮV-565 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo"
 
2015-08-25 KM įsakymas Nr. ĮV-548 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos patvirtinimo"
 
2015-06-26 įsakymas Nr. ĮV-455 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo
 
2015-05-27 įsakymas Nr. ĮV-337 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
 
2015-05-12 įsakymas Nr. ĮV-303 „Dėl Restauravimo tarybos sudėties patvirtinimo
 
2015-03-31 įsakymas Nr. ĮV-217 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
2015-01-14 KM įsakymas nr. ĮV-27 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-19 įsakymo nr. ĮV-153 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo (Naujas!)
 
2015-01-09 KM įsakymas nr. ĮV-9 dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014-2022 metais priežiūros komisijos sudėties patvirtinimo (Naujas!)
 
2014 m.
 
2014-12-18 KM įsakymas nr. ĮV-975 dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 
2014-12-18 KM įsakymas nr. ĮV-974 Dėl Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 
2014-12-04 KM įsakymas nr. ĮV-871 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-12-23 įsakymo nr. ĮV-490 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros paminklo U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
 
2014-11-05 KM įsakymas nr. ĮV-787 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-05-09 įsakymo nr. ĮV-199 "Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 
2014-11-05 KM įsakymas nr. ĮV-783 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-05-11 įsakymo nr. ĮV-205 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 
2014-11-05 KM įsakymas nr. ĮV-784 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-20 įsakymo nr. ĮV-157 "Dėl privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 
2014-11-05 KM įsakymas nr. ĮV-785 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009-05-14 įsakymo nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
 
KM 2014-07-18 įsakymas Nr. ĮV-559 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarkos) programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
KM 2014-06-30 įsakymas Nr. ĮV-524 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
KM 2014-02-28 įsakymas Nr. ĮV-138 „Kultūros paveldo vietovės apžiūros akto formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo"
 
KM 2014-02-26 įsakymas Nr. ĮV-129 „Dėl Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų ir Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo"
 
2013 m.
 
KM 2013-09-25 įsakymas Nr. ĮV-663 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys" patvirtinimo"
 
KM 2013-08-20 įsakymas Nr. ĮV-607 "Dėl apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo"
 
2012 m.
 
KM 2012-04-06 įsakymas Nr. ĮV-247 " Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo nr, ĮV-578 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo"
 
KM 2012-02-06 įsakymas Nr. ĮV-94 „Dėl Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių patvirtinimo“
 
2011 m.
 
KM 2011-09-05 įsakymas Nr. ĮV-564 "Dėl inicijuojamų skelbti saugomais kultūros paveldo objektų atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo"
 
KM 2011-09-05 įsakymas Nr. ĮV-564 „Dėl Inicijuojamų skelbti valstybės saugomais kultūros paveldo objektų atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“
 
KM 2011-08-16 įsakymas Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“
 
KM 2011-06-15 įsakymas Nr. ĮV-446 " Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo"
 
2010 m.
 
KM 2010-10-18 įsakymo Nr. ĮV-511 "Dėl Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 17116) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo"
 
KM 2010-10-18 įsakymas Nr. ĮV-512 "Dėl Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo"
 
KM 2010-10-06 įsakymas Nr. ĮV-498 "Dėl Zervynų kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10305) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
KM 2010-08-20 įsakymas Nr. ĮV-443 "Dėl Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir marijonų vienuolyno statinių komplekso (Unikalus kodas kultūros vertybių registre: 1365) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
KM 2010-06-30 įsakymas Nr. ĮV-377 "Dėl atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo"
 
KM 2010-02-24 įsakymas Nr. ĮV-130 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"
 
KM 2010-01-05 įsakymas Nr. ĮV-2 "Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo"
KM 2010-10-06 įsakymas Nr. ĮV-498 "Dėl Zervynų kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10305) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
KM 2010-08-20 įsakymas Nr. ĮV-443 "Dėl Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir marijonų vienuolyno statinių komplekso (Unikalus kodas kultūros vertybių registre: 1365) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
KM 2010-06-30 įsakymas Nr. ĮV-377 "Dėl atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo"
 
KM 2010-05-05 įsakymas Nr. ĮV-262 „Dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programos patvirtinimo“
 
KM 2010-02-24 įsakymas Nr. ĮV-130 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"
 
KM 2010-01-05 įsakymas Nr. ĮV-2 "Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo"
 
2009 m.
 
KM 2009-12-24 įsakymas Nr. ĮV-684 "Dėl dviejų smuklių komplekso (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 1520) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
KM 2009-11-09 įsakymas Nr. ĮV-609 "Dėl poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 11119) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
KM 2009-11-05 įsakymas Nr. ĮV-602 "Dėl Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16946) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
KM 2009-06-30 įsakymas Nr. ĮV-331 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
KM 2009-05-14 įsakymas Nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
KM 2009-04-07 įsakymas ĮV-177 "Dėl Restauravimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo"
 
KM 2009-04-07 įsakymas Nr. ĮV-176 "Dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, ekspertų komisijos sudarymo"
 
KM 2009-03-05 įsakymas Nr. ĮV-125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“
 
KM 2009-02-02 įsakymas Nr. ĮV-42 „Dėl siūlomų įrašyti į kultūros vertybių registrą kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“
 
KM 2009-01-29 įsakymas Nr. ĮV-38 "Dėl juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
2008 m.
 
KM 2008-11-19 įsakymas Nr. ĮV-578 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo"
 
KM 2008-11-13 įsakymas Nr. ĮV-556 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatų patvirtinimo"
 
KM 2008 09 17 įsakymas Nr. ĮV-455 "Dėl užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo"
 
KM 2008 09 15 įsakymas Nr. ĮV-446 "Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto - Kairėnų dvaro sodybos (G349K) - nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo"
 
KM 2008 05 19 įsakymas Nr. ĮV-266„Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratorių atestavimo nuostatų patvirtinimo“
 
KM 2008-02-08 įsakymas Nr. IV - 77 "Dėl Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
 
KM 2008-01-24 įsakymas Nr. ĮV-30 "Dėl Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos ir Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo"
 
2007 m.
 
KM 2007-11-26 įsakymas Nr. IV - 683 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"
 
2007 11 09 KM įsakymas Nr. IV - 662 " Dėl pavedimo vykdyti trakų istorinio nacionalinio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriaus funkcijas"
 
KM 2007-08-08 įsakymas Nr. ĮV 528 "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"
 
KM 2007-08-08 įsakymas Nr.527 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos" patvirtinimo"
 
2007 07 18 KM įsakymas Nr.500 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo"
 
2007 06 04 KM įsakymas Nr.334 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.05:2007 "Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"
 
2007 06 04 KM įsakymas Nr.333 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.03:2007 "Natūralaus akmens konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"
 
2007 06 04 KM įsakymas Nr.332 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.04:2007 "Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"
 
2007 06 04 KM įsakymas Nr.331 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.02:2007 "Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"
 
2007 06 04 įsakymas Nr. ĮV-330 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba" patvirtinimo"
 
2007 06 04 KM įsakymas Nr.329 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" patvirtinimo"
 
2007 05 29 KM įsakymas Nr. ĮV-311 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų tarybos patvirtinimo"
 
2007 03 22 KM įsakymas Nr. ĮV-199 "Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konf
 
2007 01 10 KM įsakymas Nr. ĮV-5 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliojimo būti regiono lygmens teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektu"
 
2006 m.
 
2006 10 03 KM ir AM įsakymas Nr. ĮV-453/D1-445 "Dėl specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
2006 05 04 KM Nr. ĮV-183 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"
 
2005 m.
 
2005-12-05 KM įsakymas Nr. ĮV-627 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 08 16 KM įsakymas Nr. ĮV-360 "Dėl valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo"
 
2005 06 30 KM įsakymas Nr. ĮV-318 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 29 KM įsakymas Nr. ĮV-310 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 29 KM įsakymas Nr. ĮV-309 "Dėl kultūrinių draustinių, kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių valstybinių parkų steigimo kriterijų aprašo patvirtinimo"
 
AM ir KM 2005-06-23 įsakymas Nr. ĮV-261/D1-322 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 22 KM įsakymas Nr. ĮV-259 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo"
 
2005 06 09 KM įsakymas Nr. ĮV-241 "Dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 09 KM įsakymas Nr. ĮV-240 "Dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 09 KM įsakymas Nr. ĮV-239 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 09 KM įsakymas Nr. ĮV-238 "Dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 09 KM įsakymas Nr. ĮV-237 "Dėl valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinių taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-279/ĮV-233 "Dėl kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-278/ĮV-232 "Dėl darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei
 
2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-277/ĮV-231 "Dėl įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, atestavimo tais
 
2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-276/ĮV-230 "Dėl paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 05 11 KM įsakymas Nr. ĮV-205 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo"
 
2005 05 10 KM įsakymas Nr. ĮV-200 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų, kuriems taikomas rezervinis režimas, sąrašo patvirtinimo"
 
2005 05 09 KM įsakymas Nr. ĮV-199 "Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 04 29 AM ir KM įsakymas D1-233/ĮV-196 "Dėl statybos techninio reglamento str 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo"
 
2005 04 29 KM įsakymas Nr. ĮV-190 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis"
 
2005 04 20 KM įsakymas Nr. ĮV-159 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ patvirtinimo"
 
2005 04 20 KM įsakymas Nr. ĮV-158 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo tai
 
KM 2005-04-20 įsakymas Nr. ĮV-157 "Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo"
 
2005 04 19 KM įsakymas Nr. ĮV-155 "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo"
 
2005 04 19 KM įsakymas Nr. ĮV-154 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavyzdinio apsaugos reglamento patvirtinimo"
 
2005 04 19 KM įsakymas Nr. ĮV-153 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.05.01:2005 „nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo"
 
2005 04 18 KM įsakymas Nr. ĮV-152 "Dėl saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo"
 
2005 04 18 KM įsakymas Nr. ĮV-151 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 1.01.01:2005 „paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo patvirtinimo"
 
2005 04 15 KM įsakymas Nr. ĮV-150 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo"
 
KM 2005 04 15 įsakymas Nr. ĮV-149 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo"
 
KM 2005 04 14 įsakymas Nr. ĮV-146 "Dėl specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių to
 
KM 2005 04 14 įsakymas Nr. ĮV-145 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių patvirtinimo"
 
KM 2005 04 13 įsakymas Nr. ĮV-138 "Dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo"
 
KM 2005 04 01 įsakymas Nr. ĮV-116 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo"
 
KM 2005-04-01 įsakymas Nr. ĮV-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“
 
KM 2005-02-25 įsakymas Nr. ĮV-66 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo"
 
2004 m.
 
KM 2004-12-31 įsakymas Nr. ĮV-444 "Dėl leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos bendrijos teritorijos) formos, leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos
 
KM 2004-06-30 įsakymas Nr. ĮV-171 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo"
 
2002 m.
 
KM 2002-12-11 įsakymas Nr. 461 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1745 „Dėl valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo” įgyvendinimo"
 
KM 2002-08-02 įsakymas Nr. 271 "Dėl ilgalaikės kultūros vertybių išsaugojimo programos patvirtinimo"

Dėl užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QForm

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas