Titulinis
Direktoriaus įsakymai

Direktoriaus įsakymai

2021-03-04 įsakymas Nr. Į-67_"Dėl į kultūros vertybių registrą įrašytų povandeninio kultūros paveldo objektų apsaugos metodikos taikymo ir įgyvendinimo kontrolės"
 
2020-12-23 įsakymas Nr. Į-378 "Dėl viešojo intereso gynimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
2020-07-31 įsakymas Nr. Į-376 „Dėl Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašo patvirtinimo"
 
2019-12-11 įsakymas Nr. Į-376 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. Į-97 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2019-10-17 įsakymas Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo"
 
2019-10-15 įsakymas Nr. Į-279 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo"
 
2019-07-11 įsakymas Nr. TĮ-23 „Dėl Lietuvos Respublikoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių informacinių lentelių projekto patvirtinimo"
 
2019-07-05 įsakymas "Lietuvos Respublikoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių informacinių lentelių projekto patvirtinimo"
 
2019-07-01 įsakymas Nr. Į-181 „Dėl Inicijavimo Didžiosios Daunoravos dvaro sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 131) skelbimo valstybės saugoma"
 
2019-05-20 įsakymas Nr. Į-148 "Dėl administracinio akto panaikinimo"
 
2019-05-17 įsakymas Nr. Į-147 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"
 
2019-05-09 įsakymas Nr. Į-135 „Dėl inicijavimo Vilniaus didžiosios sinagogos liekanų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 41887) skelbimo valstybės saugomomis"
 
2019-04-29 įsakymas Nr. Į-129 „Dėl inicijavimo Oskierkų rūmų pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 42854) skelbimo valstybės saugomu"
 
2019-04-23 įsakymas Nr. Į-120 „Dėl inicijavimo Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 41797) ir Birutės paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 9802) skelbimo valstybės saugomais"
 
2019-04-05 įsakymas Nr. Į-107 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. Į-97 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2019-03-18 įsakymas Nr. Į-89 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-99 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo" pakeitimo"
 
2019-03-18 įsakymas Nr. Į-85 „Dėl inicijavimo Kauno centrinio pašto rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1133), pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4435) ir Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43206) skelbimo valstybės saugomais"
 
2019-02-18 įsakymas Nr. Į-56 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2019-01-30 įsakymas Nr. Į-22 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. Į-125 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo" pakeitimo"
 
2019-01-18 įsakymas Nr. Į-12 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-99 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo" pakeitimo"
 
2018-12-31 įsakymas Nr. Į-418 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais"
 
2018-12-03 įsakymas Nr. Į-389 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. Į-140 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) skelbimo valstybės saugoma ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo" pripažinimo netekusiu galios"
 
2018-11-29 įsakymas Nr. Į-383 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. Į-315 „Dėl Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 
2018-11-16 įsakymas Nr. Į-369 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. Į-186 „Kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo" pripažinimo netekusiu galios"
 
2018-11-16 įsakymas Nr. Į-364 „Dėl Inicijavimo Petro Klimo vilos „Eglutė" pastato (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10728) skelbimo valstybės saugomu"
 
2018-10-30 įsakymas Nr. Į-342 „Dėl inicijavimo Pušaloto sinagogos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43149) skelbimo valstybės saugoma"
 
2018-10-19 įsakymas Nr. Į-324 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1997 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"
 
2018-09-14 įsakymas Nr. Į-273 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. Į-107 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2018-08-14 įsakymas Nr. Į-254 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymo nr. Į-204 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 
2018-08-09 įsakymas Nr. Į-250 „Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo"
 
2018-07-20 įsakymas Nr. Į-234 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. Į-003 "Dėl Kultūros paveldo centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2018-07-19 įsakymas Nr. Į-231 „Dėl inicijavimo Paupio dvaro sodybos ir ligoninės pastato komplekso, vad. Bachmano dvaru, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 244) skelbimo valstybės saugomu"
 
2018-07-19 įsakymas Nr. Į-229 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais"
 
2018-07-13 įsakymas Nr. Į-224 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. Į-003 "Dėl Kultūros paveldo centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2018-06-27 įsakymas Nr. Į-199 "Dėl metodinių nurodymų sprendimams dėl kultūros paveldo objektų perkėlimo priimti patvirtinimo"
 
2018-06-22 įsakymas Nr. Į-191 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais"
 
2018-06-20 įsakymas Nr. Į-189 "Dėl kultūros paveldo objektų priežiūros patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) patvirtinimo"
 
2018-06-07 įsakymas Nr. Į-179 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus administracinių sprendimų pripažinimo negaliojančiais"
 
2018-05-07 įsakymas Nr. Į-125 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"
 
2018-04-12 įsakymas Nr. Į-99 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo"
 
2018-04-06 įsakymas Nr. Į-97 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
2018-02-22 d. įsakymu Nr. TĮ-7 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę, sąrašo patvirtinimo"
 
2018-01-31 įsakymas Nr. Į-31 „Dėl licencijų prekiauti antikvariniais daiktais panaikinimo"
 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę, sąrašas
 
Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kultūros paveldo departamente prie kultūros ministerijos taisyklės
 
2017-12-12 įsakymas Nr. Į-302 „Dėl inicijavimo Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 946) ir Zacišės dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 220) skelbimo valstybės saugomais"
 
2017-11-20 įsakymas Nr. Į-257 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. Į-335 „Dėl įgaliojimų suteikimo surašyti protokolus, nagrinėti bylas ir priimti nutarimus juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai ar jų padaliniui už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus" pakeitimo"
 
2017-11-10 įsakymas Nr. Į-247 „Dėl Inicijavimo Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36497) skelbimo valstybės saugomu"
 
2017-09-14 įsakymas Nr. Į-187 "Dėl kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m gegužės 25 d. įsakymo Nr. Į-121 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 
2017-06-01 įsakymas Nr. Į-117 "Dėl pritarimo raštui dėl Valstybės lūkesčių valstybės įmonei ,,Lietuvos paminklai""
 
2017-03-28 įsakymas Nr. Į-67 "Dėl 2017 metų kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus, sąrašo patvirtinimo"
 
2016-02-29 įsakymas Nr. Į-55 "Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais"
 
2016-02-24 įsakymas Nr. Į-51 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių veiklos stebėsenos aprašo patvirtinimo"
 
2016-01-19 įsakymas Nr. Į-13 "Dėl inicijavimo statinių komplekso (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17395) skelbimo valstybės saugomu"
 
2016-01-19 įsakymas Nr. Į-12 "Dėl inicijavimo Vilniaus žydų senųjų kapinių (Unikalus kodas kultūros vertybių registre 12567) skelbimo valstybės saugomomis"
 
2015-10-15 įsakymas Nr. Į-247 "Dėl kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos veiklos pradžios"
 
2015-07-02 įsakymas Nr. Į-150 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsakingų valstybės tarnautojų įgaliojimų priimti kai kuriuos administracinius sprendimus"
 
2014-07-31 įsakymas Nr. Į-175 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. Į-112 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 5 d. įsakymo nr. Į-282 „Dėl komisijos sudarymo kultūros paveldo apsaugos klausimams nagrinėti" pakeitimo" pakeitimo"
 
2013-12-03 įsakymas Nr. Į-352 „Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas išmokėjimo“
 
2013-11-22 įsakymas Nr. Į-338 „Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas išmokėjimo“
 
2013-09-12 įsakymas Nr. Į-275 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. Į -107 "Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“
 
2013-07-15 įsakymas Nr. Į-221 „Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo“
 
2013-05-14 įsakymas Nr. Į-171 "Dėl patikrinimų kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje organizavimo "
 
2013-01-08 įsakymas Nr. Į-3 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. Rugpiūčio 24 d. įsakymo nr.Į-279 ,,Dėl klaipėdos teritorinio padalinio atsakingų valstybės tarnautojų įgaliojimų priimti kai kuriuos administracinius sprendimus''pakeitimo"
 
2012-12-12 įsakymas Nr. Į-457 "Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas išmokėjimo"
 
2012-10-11 įsakymas Nr. Į-361 "Dėl taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo"
 
2012-10-08 įsakymas Nr. Į-358 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams kompensuoti privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (tai
 
2012-08-21 įsakymas Nr. Į-297 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"
 
2012-04-06 įsakymas Nr. Į-131 "Dėl Valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai" 2012 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymo"
 
2012-03-28 įsakymas Nr. Į-112 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. Į-282 "Dėl komisijos sudarymo kultūros paveldo apsaugos klausimams nagrinėti" pakeitimo"
 
2011-08-01 įsakymas Nr. Į-251 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo"
 
2011-07-11 įsakymas Nr. Į-230 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo"
 
2011-05-17 įsakymas Nr. Į-145 "Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2011 m. programos kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų sąrašo bei skirtų lėšų patvirtinimo"
 
2011-05-02 įsakymas Nr. Į-132 "Dėl valstybės įmopnės "Lietuvos paminklai" 2011 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymo"
 
2011-04-15 įsakymas Nr. Į-110 "Dėl kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų ir kitų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano 02.004.01.01.01 priemonės „užtikrinti paveldotvarkos programos įgyvendinimą“ vykdy
 
2011-04-19 įsakymas Nr. Į-119 "Dėl kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 m. veiklos plano 02.004.01.01.03 priemonę ,,Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutart
 
2011-04-11 įsakymas Nr. Į-103 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų, priimančių sprendimus, galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų išvengimo prevencijos"
 
2011-02-10 įsakymas Nr. Į-45 "Dėl Kultūros paveldo depatamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007-04-27 įsakymo Nr. Į-151 ,,Dėl paveldosauginių leidinių temų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"
 
2011-02-10 įsakymas Nr. Į-40 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 2011 metų temų prioritetų nustatymo"
 
2011-02-10 įsakymas Nr. Į-39 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, temų sąrašo patvirtinimo"
 
2010-12-31 įsakymas Nr. Į-532 "Dėl Kultūros paveldo departamento antikorupcinės 2010–2012 metų programos ir Kultūros paveldo departamento antikorupcinės 2010–2012 metų programos priemonių plano patvirtinimo"
 
2011-01-04 įsakymas Nr. Į-03 "Dėl Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"
 
2010-12-16 Įsakymas Nr. Į-503 "Dėl teisės aktų, reglamentuojančių Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių šios priežiūros srities reikalavimus, sąrašo patvirtinimo"
 
2010-11-16 įsakymas Nr. Į-439 "Dėl informacijos, dokumentų ir kitos medžiagos teikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams"
 
2009-09-04 įsakymas Nr. Į-413 "Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų laikymosi"
 
2010-11-16 įsakymas Nr. Į-441 "Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. Į-167 ,,Dėl pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus
 
2010-09-15 įsakymas Nr. Į-323 "Dėl registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
2010-07-28 įsakymas Nr. Į-262 "Dėl dokumentų kopijų parengimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklių patvirtinimo"
 
2010-07-13 įsakymas Nr. Į-245 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos formos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos rengimo, derinimo, tvirtini
 
2010-05-12 įsakymas Nr. Į-166 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetų nustatymo"
 
2010-04-06 įsakymas Nr. Į-111 "Dėl inicijavimo Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 762) kompleksinių dalių skelbimo valstybės saugomomis"
 
2010-03-20 įsakymas Nr. Į-077 "Dėl kultūros paveldo objektų, tvarkomų pagal 01.01 paveldotvarkos 2010 metų programos priemones, sąrašo patvirtinimo"
 
2010-03-04 įsakymas Nr. Į-067 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo"
 
2010-02-11 įsakymas Nr. Į-043 "Dėl 2010 m. pirmiausiai ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo"
 
2010-02-09 įsakymas Nr. Į-040 "Dėl asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) terori
 
2009-12-24 įsakymas Nr. Į-661 "Dėl valstybės įmonės "Lietuvos paminklai" 2010 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymo"
 
2009-10-08 įsakymas Nr. Į-493 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. Rugpjūčio 19 d. Įsakymo nr. Į-363 „Dėl inicijavimo Vytauto Didžiojo karo muziejaus varpų bokšto kariliono su laikrodžiu (P119) skelbimo valst
 
2009-09-29 įsakymas Nr. Į-455 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. Sausio 18 d. Įsakymo Nr. Į-019 „Dėl inicijavimo skarulių Šv. Onos bažnyčios (AtR102) skelbimo valstybės saugoma“ pakeitimo"
 
2009-09-04 įsakymas Nr. Į-414 "Dėl nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato galiojimo panaikinimo"
 
2009-09-03 įsakymas Nr. Į-409 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 07 28 įsakymo nr. Į-354 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“ pakeitimo
 
2009-07-23 įsakymas Nr. Į-329 "Dėl prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus"
 
2009 05 29 įsakymas Nr. Į-216 „Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 1999 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 128 „Dėl kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento“ ir jį keitusio įsakymo pripa
 
2009-06-30 įsakymas Nr. Į-279 "Dėl infomavimo apie teismų sprendimus, nutartis, nuosprendžius"
 
2009-06-17 įsakymas Nr. I-266 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. Kovo 3 d. Įsakymo nr. Į-60 „Dėl kultūros paveldo objektų, tvarkomų pagal 01.01 paveldotvarkos 2009 metų programos priemones, sąrašo patvirtin
 
2009-06-16 įsakymas Nr. I-255 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. Kovo 4 d. Įsakymo nr. Į-62 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2009 metų programos priemonių sąrašo patvirt
 
2009-05-18 įsakymas Nr. Į-199 "Dėl Pilių pastatų ir jų liekanų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 642), Vilniaus m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo“
 
2009 05 26 įsakymas Nr. Į-210 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo nr. Į-256 "Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos R
 
2009-03-25 įsakymas Nr. Į-98 "Dėl 2009 m. pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo"
 
2009-03-04 įsakymas Nr. I-62 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2009 metų programos priemonių sąrašo patvirtinimo"
 
2008-11-26 įsakymas Nr. Į-481 "Dėl inicijavimo sodybos vietos, klėties ir paminklinio akmens (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10593), Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Paežerių k., skelbimo valstybės saugomu kultūros objektu"
 
2008 11 17 įsakymas Nr. Į-465 "Dėl Verkių dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 756) Vilniaus m., Žaliųjų Ežerų g. 49, aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo"
 
2008 11 07 įsakymas Nr. Į-448 "Dėl Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783) Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo procedūros nutraukimo"
 
Supaprastintų pirkimų taisyklės 2008-09-15
 
2008 09 23 įsakymas Nr. Į-356 "Dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
 
2008 08 06 įsakymas Nr. Į-290 „Dėl besąlygiško sutikimo dėl fizinių ardomųjų tyrimų atlikimo formos patvirtinimo“
 
2008 07 09 įsakymas Nr. Į-249 "Dėl konsultavimosi rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus"
 
2008 07 03 įsakymas Nr. Į-239 "Dėl inicijavimo Verbiškių senovės gyvenvietės (unikalus kodas kultūros vertybių registre 31657), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Verbiškių k., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
2008 06 17 įsakymas Nr. Į-209 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. Į-255 „Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš nekilnoja
 
2008 06 17 įsakymas Nr. Į-208 „Dėl valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašo patvirtinimo“
 
2008 05 15 įsakymas Nr. Į-156 „Dėl kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių, kurioms pagal 2008 m. Paveldotvarkos programos priemones pradedami rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, sąraš
 
2008 04 30 įsakymas Nr. Į-131 „Dėl Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783) Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo (ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo“
 
2008 04 23 įsakymas Nr. Į-124 "Dėl Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"
 
2008 04 08 įsakymas Nr. Į-98 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos paminklai" pertvarkymo"
 
2008 02 28 įsakymas Nr. Į-63 "Dėl inicijavimo Kuršėnų dvaro sodybos (MC 16057), Šiaulių aps., Šiaulių r. sav., Kuršėnų sen., Kuršėnų m., Ventos g., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
2008 01 11 įsakymas Nr.Į-18 “ Dėl inicijavimo buv. dvaro sodybos fragmentų ( ATV1010 ), Alytaus aps., Lazdijų R. sav., šeštokų sem., Rudaminos k., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"
 
2008 01 10 įsakymas Nr.Į-14 “ Dėl Licencijos prekiauti antikvariantiniais antikvariniais daiktais išdavimo"
 
2007-11-06 įsakymas Nr. Į-469 "Dėl prašymo gauti informaciją formos patvirtinimo"
 
2007 09 25 įsakymas Nr.381 “Dėl inicijavimo Bobriškių sentikių cerkvės ( MC 30760 ) Panevėžio aps., Rokiškio r. sav., Kriaunių sen., Bobriškių k., skelbimo valstybės saugoma "
 
2007-09-27 įsakymas Nr. 387 "Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais komplekso dalies (A1610K2) - teritorijos tarp Rinktinės ir Olimpiečių gatvių - apsaugos reikalavimų pakeitimo iniciavimo "
 
1997 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 202 atitaisymas "Dėl objekto įrašymo į registrą" (Žin., 1997, Nr. 80-2032)"
 
2007 09 25 įsakymas Nr.381 “Dėl inicijavimo Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (IP 902, MC 904) Vilniaus aps., Vilniaus r. sav, Nemėžio k., skelbimo valstybės saugomais"
 
2007 09 07 įsakymas Nr.358 “Dėl inicijavimo dviejų smuklių komplekso (ATV 525), Šiaulių aps., Pakruojo r. sav., Žeimelio mstl., skelbimo valstybės saugomu"
 
2007 09 10 įsakymas Nr.P-236 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių padalinių nuostatų patvirtinimo"
 
2007 09 05 įsakymas Nr. Į-353 “Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninio projekto patvirtinimo"
 
2007 08 23 įsakymas Nr.339 “Dėl inicijavimo T.Ivanausko obelynės sodybos (MC 30812) Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, skelbimo valstybės saugoma"
 
2007 08 08 įsakymas Nr.327 “Dėl inicijavimo buv. dvaro sodybos fragmentų (Ip744, La413/2479) Širvintų r. sav., Juodiškių k., skelbimo valstybės saugomais"
 
2007 07 16 įsakymas Nr. Į-291 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
2005-06-09 įsakymas Nr. Į-259 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo"
 
2007 06 20 įsakymas Nr.256 “Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
2007 05 24 įsakymas Nr.197 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis"
 
2007 05 18 įsakymas Nr.187 “Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos užpildymo taisyklių ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formos užpildymo taisyklių patvirtinimo"
 
2010-09-15 įsakymas Nr. Į-323 „Dėl Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
2007 05 08 įsakymas Nr.156 “Dėl sprendimo neinicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimo valstybės saugomu"
 
2007-04-03 įsakymas Nr. Į-116 „Dėl Lietuvos Respublikos apskričių, rajonų ir miestų savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo"
 
2007 03 30 įsakymas Nr.108 “Dėl ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objektų sąrašo patvirtinimo"
2011-07-11 įsakymas Nr. Į-230 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo"
 
2006 10 31 įsakymas Nr.606 “Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninių projektų parinkimo konkurso tvarkos ir sąlygų"
 
2006 10 09 įsakymas Nr.552 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. Į-120 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įsteigto Kultūros paveldo centro reorganizavimo" pripažinimo netekusiu galios“
 
2006 08 22 įsakymas Nr.391 “Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijų atlikimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos"
 
2006 07 28 įsakymas Nr.354 “Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais"
2006 07 12 įsakymas Nr.315 “Dėl Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
2006 03 27 įsakymas Nr.115 “Dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
 
2006 03 23 įsakymas Nr.107 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo"
 
2006 02 28 įsakymas Nr.72 “Dėl Kultūros paveldo objektų, kurie bus tvarkomi pagal nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2007 m. programos priemones, sąrašo patvirtinimo"
 
2006 02 28 įsakymas Nr.72 “Dėl kultūros paveldo objektų, kurie bus tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos priemones, sąrašo patvirtinimo"
 
2006 01 18 įsakymas Nr.19 “Dėl inicijavimo Skarulių Šv. Onos bažnyčios (ATR102) skelbimo valstybės saugoma"
 
2006 01 06 įsakymas Nr.003 “Dėl Kultūros paveldo centro nuostatų patvirtinimo"
 
2005 10 24 įsakymas Nr.454 “Dėl reikalavimo pašalinti pažeidimus, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo"
 
2005 07 18 Įsakymas Nr. Į-330 " Dėl prašymų inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objekto skelbimą valstybės saugomu, ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų
 
2005-07-18 įsakymas Nr. Į-329 "Dėl prašymų rengtinekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentus pateikimo Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos"
 
2005 04 19 įsakymas Nr.167 “Dėl pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento patvirtinimo"
 
2004 12 31 įsakymas Nr.538 “Dėl kultūros vertybių apsaugos departamento prie kultūros ministerijos ekspertų tarybų, komisijų narių, kitų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo"
 
2004 12 03 įsakymas Nr. Į-485 "Dėl kai kurių Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
 
2004 12 02 įsakymas Nr.474 "Dėl leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formos, spausdinimo reikalavimų, pildymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo"
 
2004 06 30 įsakymas Nr.224 “Dėl dvarų paveldo objektų naujos paskirties parinkimo metodinių reikalavimų patvirtinimo"
 
2004 04 20 įsakymas Nr.100 “Dėl reikalavimų išvežimo leidimo blankų spausdinimui sąrašo patvirtinimo"
 
2004 04 02 įsakymas Nr.74 “Dėl licencijos prekiauti antikvariniais daiktais formos ir licencijų registravimo žurnalo formos patvirtinimo"
 
2004 02 20 įsakymas Nr.35 “Dėl etnoarchitektūros vertinimo kriterijų ir tvarkos patvirtinimo"
 
2003 04 10 įsakymas Nr.108 “Dėl paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertės nustatymo ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimo Kultūros vertybių apsaugos departamente tvarkos patvirtinimo“
 
2001 02 28 įsakymas Nr.58 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų autorinės priežiūros"
 
1999 11 30 įsakymas Nr.338 "Dėl priverstinai valstybes išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos darbo reglamento patvirtinimo"
 
2007-04-27 įsakymas Nr. Į-151 "Dėl paveldosauginių leidinių temų patvirtinimo"

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas