Titulinis
Kultūros paveldo centras
Darbuotojų kontaktai

KPC darbuotojų kontaktai

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS
Ašmenos g. 10, LT-01135, Vilnius,tel. (8-5) 262 29 26, faksas (8-5) 21 22 191

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal pateiktą chemą, nenaudojant lietuviškų raidžių pirmasvardas.pirmapavarde@kpc.lt
Žymėjimai: A - Ašmenos g. 10, Š - Šnipiškių g. 3

Eil.Nr. Padalinys , pareigybė Darbuotojas Telefonai Kab.
Administracija
 1  Direktorius  Virgilijus Kačinskas  212 14 83
+37061038437
 A404
 2  Direktoriaus pavaduotojas  Eugenijus Ivaškevičius  212 14 46
+37068756148
 A204
Buhalterija
 3  Vyriausioji buhalterė Ilona Vaicvėnaitė  262 21 89  A304
 4  Vyresnioji buhalterė  Ona Kuliešienė  262 21 89  A304
 5  Buhalterė (1/2) Ilona Vaicvėnaitė  262 21 89  A304
Duomenų skyrius
 6  Skyriaus vedėja  Giedrė Radvilavičienė  262 24 21
+37068667885
 A201

 7

 Projektų vadovas Juozas Bardauskas 262 50 32
+37068783803
A103
Duomenų skyriaus Vietų poskyris
 8  Poskyrio vedėjas  Arūnas Strazdas  212 21 20
+37061606918
 A203
 9  Vyriausiasis
 paminklotvarkininkas
 Jonas Balčiūnas  262 09 09  A202
10  Loreta Jatulionytė-Brezgienė  212 19 85  A203
11  
 
 Vyresnysis
 paminklotvarkininkas
 
 Jolanta Paunksnienė  212 19 85  A203
12  Gervaldas Zabarauskas  262 18 81  A402
13  Valdas Striužas  262 09 09  A202
14  Algirdas Skrupskelis  212 21 20  A203
15  Paminklotvarkininkas  Saulius Turskis  212 21 20  A203
16  Renata Bugorevičiūtė  262 18 81  A402
Duomenų skyriaus Statinių poskyris
17  Poskyrio vedėja  Indrė Kačinskaitė  212 12 62
+37068756409
 A401
18  Vyriausiasis  paminklotvarkininkas  Rima Putrimienė  212 13 60  A403
19 Jurgita Rimkevičienė
(ilgalaikės atostogos)
   
20

 Agnė Gendrėnienė
(ilgalaikės atostogos)

 262 21 26  A306
21  
 Vyresnysis
 paminklotvarkininkas
 
Asta Adomaitytė  262 21 26  A402
22  Laima Lysiukienė  212 12 62  A401
23 - -  -
24  Paminklotvarkininkė Aistė Ustinavičienė  212 09 09  A202
25 Viktorija Kurienė (ilgalaikės atostogos)  212 12 62  A401
26 -  - -
27 Karolina Grablevska  212 12 62 A401
28  Viktorija Mačiulaitytė  212 12 62  A401
Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyris
29  Poskyrio vedėja  Violeta Bruzgelevičiūtė  261 78 17
+37069943672
 A206
30  Vyriausiasis
 paminklotvarkininkas
 Milda Bugailiškytė  261 78 17  A206
31  Vyresnysis  paminklotvarkininkas Elena Tartėnienė  261 78 17 A206
32 Marius Skerniškis  262 21 26 A306
33  Jadvyga Verksnienė  212 04 36  A301
34  Vaida Valaitė  212 13 60  A403
35 - - -
36  
 Paminklotvarkininkas
 
 Lina Kupstaitienė  261 78 17  A206
37  Kazimieras Špakauskas  262 18 81  A402
Duomenų skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyris
38  Poskyrio vedėja  Svetlana Poligienė  262 24 21  A201
39  
 Vyriausiasis
 paminklotvarkininkas
 
 Marija Kuodienė  262 24 21  A201
40  Regimanta Stankevičienė  212 04 36  A301
41  Asta Giniūnienė  262 24 21  A201
42  Vyresnysis
 paminklotvarkininkas
 Girėnas Povilionis  212 04 36  A301
43  Gabija Surdokaitė-Vitienė  262 24 21  A201
44  Paminklotvarkininkė  Žibutė Vanagienė  212 04 36  A301
45  Paminklotvarkininkė  Alantė Valtaitė-Gagač
(ilgalaikės atostogos)
 262 09 09  A202
46 Eglė Bagušinskaitė  262 09 09 A202
47 Paminklotvarkininkas  Marius Baikauskas  262 18 81  A402
48  Fotografas  Aloyzas Petrašiūnas  212 04 36  A301
Duomenų skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyris
49  Poskyrio vedėja  Erika Kielė  261 82 89  A302
50  Vyriausioji
 paminklotvarkininkė
 Jurgita Dunajevskienė  261 82 89  A302
51  Paminklotvarkininkė  Asta Grubinskaitė  261 82 89  A302
52  Vida Dambrauskienė  261 82 89  A302
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka
53  Skyriaus vedėja  Valė Antanaitienė  262 55 39  A101
54  Vyriausioji archyvarė  Rūta Adomaitienė  275 51 87  Š313c
55  Vyresn. archyvarė  Rasa Lalaitė  275 48 63  Š313b
56  Bibliotekininkas  Aušra Karčiauskienė  262 55 39  A101
Bendrasis skyrius
57  Skyriaus vedėja  Vilija Kančienė  262 20 16  A205
58  Vyriausioji specialistė Ramunė Kašėtienė  262 29 26 A405
59  Vyriausioji specialistė Edita Bučinskaitė  262 24 26  A305
60  Vyriausiasis specialistas Algirdas Jauniškis  262 34 78 A104
61  Vyriausiasis specialistas (1/2) Juozas Bardauskas  262 50 32
+37068783803
A103
62  Specialistė Ona Mickevičienė  262 34 78 A104
63  Vairuotojas - tiekėjas  Hubertas Jablonskas  262 18 46  A106
64  Vairuotojas - tiekėjas  Kazimieras Ručinskas  262 18 46  A106

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas