Titulinis
Paslaugos

Paslaugos

Kultūros paveldo departamento darbo laikas:

pirmadieniais- ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Papildomos lankytojų priėmimo valandos:

pirmadieniais ir penktadieniais papildomai po 1 val. po nustatyto darbo laiko.

Valstybinių švenčių išvakarėse dirbame 1 val. trumpiau.

 

Elektroninės valdžios vartų portalas

 

Kilnojamosios kultūros vertybės paso ir jo dublikato išdavimas bei Paso keitimas

 

Kultūros vertybių registro duomenų teikimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių pasų, kitų Kultūros vertybių registro duomenų išrašų, pažymų ir kitų dokumentų dėl Kultūros vertybių registre esančių duomenų teikimas

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymas

 

Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ir jo dublikato išdavimas

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, suteikiančio teisę specialistui vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, parengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovauti tokiems darbams, atlikti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, išdavimas, Atestato dublikato išdavimas ir galiojimo pratęsimas.

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, suteikiančio teisę specialistui rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, išdavimas, Atestato dublikato išdavimas ir galiojimo pratęsimas.

 

Leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas

 

Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas (anglų k.

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimas.

 

Leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimas

 

 Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimas (anglų k.)

 

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) rengimas ir išdavimas

 

Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) išdavimas 

 

Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares išdavimas

 

Leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos išdavimas (anglų k.)

 

Pažymos apie paveldimo turto (antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių) vertę išdavimas.

 

Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais, jų dublikatų išdavimas ir duomenų licencijoje tikslinimas 

 

Leidimų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimas (anglų k.)

 

Kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas skyrimas

 

Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams skyrimas.

 

Kompensacijų kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams skyrimas.

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis

 

Kompensacijos skelbiamo valstybės saugomu kultūros paveldo objekto valdytojui, kai nustatyti ar sugriežtinti veiklos apribojimai, draudžiantys anksčiau vykdytą veiklą, realiai sumažina valdytojo gaunamą naudą, skyrimas.

 

Lietuvos kario kryželio restauravimo projektas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 [email protected]

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas