Titulinis
Kultūros paveldo centras
Įsakymas dėl KPC tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo

Įsakymas dėl Kultūros paveldo centro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo

KULTŪROS PAVELDO CENTRO
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
 
DĖL KULTŪROS PAVELDO CENTRO TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO
 
2014 m. sausio 17 d. Nr. Į-08
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose" (Žin., 1998, Nr. 103-2838; 2013, Nr. 1429-6559), Kultūros paveldo centro nuostatų, patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. Į-3 (Žin., 2006, Nr. 6-240; 2008, Nr. 39-1446; 2013, Nr. 62-3110), 13.9, 13.10, 13.12 punktais ir Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kultūros paveldo centre taisyklėmis, patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kultūros paveldo centro direktoriaus įsakymu Nr. Į-77:
 
1. P r i s k i r i u tarnybinius lengvuosius automobilius:
1.1 „Opel Zafira", valstybinis Nr. EFD 179 – Bendrojo skyriaus vairuotojui– tiekėjui Hubertui Jablonskui;
1.2. „Mazda 626", valstybinis Nr. JVS 414 – Bendrojo skyriaus vairuotojui–tiekėjui Kazimierui Ručinskui.
 
2. P a s k i r i u atsakingu asmeniu tarnybinių lengvųjų automobilių odometrams tikrinti Bendrojo skyriaus vedėją Viliją Kančienę.
 
3. N u s t a t a u tarnybiniams lengviesiems automobiliams metinį 85000 kilometrų ridos limitą.
 
4. N u r o d a u tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietas:
4.1. „Opel Zafira" – AB „Autoūkis" garaže, esančiame Verkių g. 39, Vilnius;
4.2. „Mazda 626" – Kultūros paveldo centro teritorijoje, esančioje Ašmenos g. 10, Vilnius.
 
5. 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2012 m. rugsėjo 12 d. Kultūros paveldo centro direktoriaus įsakymą Nr. Į-57 „Dėl Kultūros paveldo centro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo".
 
Direktorius                                                                                                     Virgilijus Kačinskas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas