En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Tikslinamas Kultūros vertybių registras

Kultūros paveldo apsaugos sistemą analizavusi Valstybės kontrolė 2010 metų pradžioje atkreipė dėmesį, kad prioritetu turėtų tapti ne naujų kultūros objektų įtraukimas į Kultūros vertybių registrą, bet jame jau esančių objektų vertingųjų savybių tikslinimas. Vykdydamas šią rekomendaciją Kultūros paveldo departamentas praėjusiais metais didžiausią dėmesį skyrė registre esančių objektų apskaitos dokumentams, pirmenybę teikiant Vilniaus senamiesčio kultūros ir istorijos vertybėms.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, jų reikšmingumą nustato, kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas apibrėžia vertinimo tarybos, kurias sudaro archeologinio, povandeninio, mitologinio, memorialinio, želdynų, dailės, urbanistinio, architektūrinio, etnokultūrinio, istorinio ir sakralinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertai. Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu 2005 m. buvo įsteigta pirmoji Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, antroji sukurta 2010-aisiais. Valstybės kontrolei rekomendavus šiemet ketinama įsteigti mažiausiai dar vieną Kultūros paveldo departamento Vertinimo tarybą, kuri veiktų Kauno regione.

Apibendrinus dviejų aktyviai veikiančių vertinimo tarybų darbo rezultatus paaiškėjo, kad jų nariai praėjusiais metais svarstė 352 kultūros paveldo objektų bei jų kompleksų duomenų tikslinimo klausimus. Iš jų 264 objektams patikslinti duomenys Kultūros vertybių registre. Dvylikai objektų nuimta teisinė apsauga, ir tai palengvins jų savininkų disponavimą savo turtu. Registrą papildė 96 naujai įrašyti kultūros paveldo objektai. Tai – išskirtiniai, neabejotinos vertės objektai, kurie į registrą nebuvo įtraukiami sovietmečiu. Pavyzdžiui, Lietuvos partizanų vadavietės, sušaudymo, žuvimo vietos.

Visi sprendimai buvo priimami išanalizavus išsamiai parengtą medžiagą apie kultūros paveldo objektus, neretai – po dalykinių diskusijų ir ginčų. Štai dėl istorinės Vilniaus dalies Žvėryno ribų patikslinimo įvyko net penki ekspertų posėdžiai.

Svarstyti tokie stambūs objektai kaip Arkikatedra bazilika, Žemutinės ir Aukštutinės pilies pastatai, jų liekanos. Patikslinti Vilniaus miesto Antakalnio, Naujamiesčio duomenys Kultūros vertybių registre, šių vietovių vertingosios savybės bei jų teritorijų ribos. Apibrėžtos Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių, esančių A.Goštauto gatvėje, teritorijos ribos, vertybių registre patikslinti jų duomenys. Taipogi tikslinti Vilniaus Rotušės, Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios bei šios bažnyčios varpinės duomenys Kultūros vertybių registre.

Kontaktinis asmuo:

Rita Kuncevičienė

Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Kultūros paveldo departamentas

Tel.: (8 5) 273 11 01

El. paštas: r.kuncevičienė@heritage.lt

Spausdinimo versija