Dalinamės akimirkomis iš Kaune vykusių Europos paveldo dienų 2018 renginių:

Ekskursija autobusu „Vasario 16-osios akto signatarų pėdsakai Kauno krašte“.

Signataro P. Dovydaičio sodybos vietojeSignataro P. Dovydaičio paminklas Čekiškėje.Prie signataro J. Vailokaičio kapo Paštuvoje.Signataro J. Vailokaičio kapas Paštuvoje.Kauno Aušros gimnazijos muziejuje.Apie signaratą P. Dovydaitį Kauno Aušros gimnazijos muziejuje.Akimirka iš buv. Vytauto Didžiojo universiteto Didžiųjų rūmų (dabar KTU  II rūmai), kuriuose dėstė P. Dovydaitis ir M. Biržiška.

Pėsčiųjų  ekskursija „Kauno Naujamiestis – vienas svarbiausių tarpukario Lietuvos modernizmo arealų“.

Akimirka iš ekskursijos.Gidas Jonas Oškinis. J. Lapėno namasPieno centro rūmai.Akimirka iš ekskursijos.

Pasivaikščiojimas po Radijo stoties rajoną „Čia kūrėsi mūsų šviesuoliai“.

A. Šmulkščio-Paparonio namas.S. Kudoko laptai.P. Klimo namas.

Pėsčiųjų ekskursija „Laikinosios sostinės pradžios mokyklos– modernėjančios Lietuvos ženklai“​.

Akimirka iš pėsčiųjų ekskursijos „Laikinosios sostinės pradžios mokyklos– modernėjančios Lietuvos ženklai“. Akimirka iš pėsčiųjų ekskursijos „Laikinosios sostinės pradžios mokyklos– modernėjančios Lietuvos ženklai“. Buvusios Lenkų gimnazijos Kaune interjeras.Buvusios Lenkų gimnazijos Kaune interjeras.Buvusios Lenkų gimnazijos Kaune interjeras.Akimirka iš V. Kudirkos progimnazijos.Akimirka iš V. Kudirkos progimnazijos.Akimirka iš V. Kudirkos progimnazijos.