Visi Europos paveldo dienų renginiai yra nemokami!

Kalvarijos savivaldybė

Rugsėjo 15 d., penktadienis

Laikas: 15:00 val.
Susitikimo vieta: Juodelių k., Kalvarijos sen., prie kryžiaus

Akcija „Globojame piliakalnius“
Ekskursija aplankant piliakalnį. Dalyvių laukia: trumpas EPD pristatymas, žygiavimas į Grandų botaninį draustinį. Po trumpos poilsio valandėlės iš draustinio dalyviai patrauks link Papiliakalnių piliakalnio. Ant piliakalnio bus supažindinama su šio piliakalnio ir apylinkių istorija ir įteiktos simbolinės dovanėlės. Renginyje dalyvaus Kalvarijos šauliai ir visuomenės atstovai.

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Papiliakalnių piliakalnis.
Organizatorius ir daugiau informacijos: Kalvarijos savivaldybės administracija. Romas Eidukaitis (8 343 60611), romas.eidukaitis@kalvarija.lt

EPD koordinatorius: Kalvarijos savivaldybės administracija. Romas Eidukaitis (8 343 60611), romas.eidukaitis@kalvarija.lt

Marijampolės miestas

Rugsėjo 16 d., šeštadienis

Laikas: 9:00 val.
Vieta: Kvietiškio dvaro sodyba Kvietiškio g. 7, Marijampolė

Europos paveldo diena Kvietiškio dvare „Kvietiškio dvaro sakmė“.
9:00 val. Naujojo turistinio maršruto pristatymas „Grafienės Butlerienės Rožančkeliu“. Marijampolės miesto pradžia yra Kvietiškio dvaras, kurį 1717 m. pastatė Prienų seniūnas  Morkus Antanas Butleris ir jo žmona Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė. Legendomis apipintas pasakojimas, kaip grafas pasirinko savo dvarui vietą, o grafienė bažnyčiai. Pasakojama, kad grafienė Pranciška Butlerienė rinkti vietos bažnyčiai iš Kvietiškio dvaro Šešupės pakrante ėjusi kalbėdama rožančių. Po kiekvienos „Tėve mūsų“maldos buvo sodinama liepa, o Rožinio pabaiga žymėjo bažnyčios vietą. Kelias, kuriuo ji ėjo, žmonių buvo pramintas Rožančkeliu.
11.00 – Šv.Mišios už Marijampolės bažnyčios fundatores grafienę Prancišką Butlerienę ir kunigaikštienę Oną Sapiegienę, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.
14.00 – Pokalbis prie apskritojo stalo „Dvaras ir miestas – istorijos  blyksniai“ Marijampolės kolegijoje, P.Armino g. 92,  mažojoje konferencijų salėje (111 aud.)
Nuo 14.00 – popietės pramogos mažiems ir dideliems
16.00 – Prasideda dvariškos linksmybės.
16.30 – Kvietiškio dvaro 300 metų iškilmingas paminėjimas ir koncertas „Kvietiškio dvaro sakmė“
Kviečiame atvykti garbingus valdžios vyrus ir moteris, dvaro kaimynus, istorinių dvaro valdų ponus ir ponias
18.00   Dvariška vakaronė „Patalkys dvare“
Nuėmus derlių dvaro laukuose, laikas atsipūsti ir ponams, ir kumečiams. Kviečiame į patalkį!

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Bus pristatomi  šiame kelyje esantys objektai: istorinės Kvietiškio dvaro vietos vertybės; Šešupės upė, Meškučių piliakalnis, Karinis miestelis, Ramybės parkas, Senosios miesto kapinės [Marijampolės panteonas], jose esanti Švč. Trejybės cerkvė,    Seniausios miesto gatvelės: Kapų [Cmentarna ulica], Žvyryno, A.Civinsko, Kranto, Alyvų, Kalkinės [Kalkinyčios],    Šventosios Šeimos seserų vienuolijos namai,   Seniausios miesto kapinės [tarp Alyvų ir A. Civinsko gatvių], Teatro skveras; Dramos teatras [Šv. arkangelo Mykolo parapijos namai], Šv. arkangelo Mykolo Bazilika ir jos erdvėje esantys sakraliniai pastatai bei sakralinės vertybės Bazilikoje.
Organizatorius ir daugiau informacijos: Menų studijų/mokslo klasterio vadovė Vida Mickuvienė el. p. vidamickus@yahoo.com

EPD koordinatorius: Marijampolės savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. paminklotvarkininkas Gedeminas Kuncaitis, tel. 8 343 90 036, gedeminas.kuncaitis@marijampole.lt.

Šakių rajonas

Rugsėjo 15 d., penktadienis

Laikas: 11:00 val.
Vieta: Kidulių dvaras, Šakių rajonas

Praktinis seminaras „Kidulių dvaro sumedėję augalai: istorija ir dabartis“. Lektorė dr. Asta Malakauskienė, VDU Kauno botanikos Dendrologijos kolekcijų sektoriaus jaunesnioji darbuotoja. Praktinio seminaro metu bus galimybė sužinoti kokios retos medžių ir krūmų veislės auga Kidulių dvaro parke.

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kidulių dvaro sodyba  ir parkas.
Organizatorius ir daugiau informacijos: Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis“, pirmininkas Martynas Mockevičius, tel. 8 692 69602
Bendraorganizatoriai: Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė Inga Navlickienė, tel.  (8 345) 60758, 8 604 15444 el. p. inga.navlickiene@sakiai.lt

EPD koordinatorius: Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyresn. Specialistė Inga Navlickienė, 8 345 60758,  inga.navlickiene@sakiai.lt.  

Vilkaviškio rajonas

Rugsėjo 15 d., penktadienis

Laikas: 10:00 val.
Vieta: Maršruto pradžia – Paežerių dvaras.
Svarbu: būtina išankstinė registracija el. paštu administracija@paezeriai.info.

Akcija „Globojame piliakalnius“
Minint piliakalnių metus visi gyventojai bus kviečiami keliauti maršrutu Vilkaviškio krašto istorijos liudininkai, kurį sudaro 12 skirtingų objektų (Šakių, Ragaišių, Pajevonio (Kunigiškių), Dabravolės,  Piliakalnių, Pavištyčio, Vištyčio  piliakalniai, Totorių kapinės, Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus ir Tautinio atgimimo ąžuolynas, Vartų ir Svirkalnio regykla) taip pat bus lankomas Vištyčio regioninis parkas, kuriame vyks tapybos plenero pristatymas, jo metu bus ne tik eksponuojami kūrybos darbai, bet ir parengtos skaidrės su vietovių vaizdais ir istorijomis. Taip prisidėsime prie mūsų krašto archaiškos prigimties gaivinimo.

Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Maršruto pradžia Paežerių dvaro sodyba, Šakių piliakalnis, Ragaišių, Aspertavo piliakalnis, vad. Juodkalniu, Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete, Dabravolės piliakalnis su gyvenviete, Piliakalnių piliakalnis su papiliu, Pavištyčio piliakalnis II su gyvenviete, Vištyčio piliakalnis su gyvenviete, Vinkšnupių totorių senosios kapinės, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų kompleksas. 
Organizatorius ir daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono Sūduvos (Suvalkijos) kultūros centras muziejus, direktorė Jurgita Morozaitė tel. 868650491, el. p. administracija@paezeriai.info.
Bendraorganizatoriai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

EPD koordinatorius: Artūras Blauzdžiūnas, tel. 861149772, el. p. arturas.blauzdziunas@vilkaviskis.lt