Medinis Sapiegų dvaro pastatas jurisdikoje jau stovėjo XVII a. pradžioje. Kaip rašo A. H. Kirkoras „anot padavimo, Sapiegų rūmai buvo pastatyti iš pagonių šventyklos arba visų Lietuvos dievų panteono griuvėsių". Šį panteoną mini Strijkovskis. Kiek tos tiesos – šiandien nežinia, tačiau vietovės svarba miesto gyvenime neabejotina.

Prabangius, jau mūrinius, rūmus XVII a. pab. pastatė Kazimieras Jonas Sapiega  – LDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada. Barokinį statinį projektavo architektas Giovanni Battista Fredianis, kuris dalyvavo statant žymiausius XVII a. II pusės baroko paminklus Lietuvoje: Šv. Petro ir Povilo bei Pažaislio bažnyčias. Rūmus puošė stiuko lipdytojas Giovanni Pietro Pertis, tapytojas Michelangelo Pallonis – žinomiausios ir iškiliausios Lietuvos baroko dailės figūros. Tai buvo vieni puošniausių rūmų Vilniuje, savo grožiu varžęsi su Radvilų ir Chodkevičių rezidencijomis. Rūmai pasižymėjo turtinga paauksuoto stiuko puošyba, freskomis, kurių svarbiausia buvo nutapyta pokylių salės lubų plafone ir vaizdavo Heraklio apoteozę. Iš Sapiegų valdų inventoriaus y ra žinoma, kad rūmų komplekse būta daug ūkinių pastatų: „bravoras", malūnas, sodininko namas, kepykla. Rūmai ir parkas apjuosti tvora su dvejais įvažiuojamaisiais renesansiniais–barokiniais vartais. Dar vieni vartai, vedę iš rūmų į parką, buvo patys puošniausi su giliomis skulptūrų nišomis. XVIII a. pradžioje rūmai apnyko, vėliau nukentėjo per 1794 m. sukilimą, 1795 m. buvo perimti Rusijos karinės administracijos žinion, o 1809 m. atiteko karo ligoninei. Dabartinę išvaizdą rūmai įgavo po XIX a. viduryje vykusios rekonstrukcijos. Šiandieną buvusioje Sapiegų parko teritorijoje yra ligoninė (liko ir dalis parko), gyvenamieji namai. Yra išlikę, nors ir perdirbti, rūmų barokiniai fasadai su skulptoriaus Giovanni Pietro Perti stiuko reljefais, treji barokiniai vartai.

rumai1x550

Sapiegų rūmų restauravimo projektas (projekto vadovė – archit. Asta Meškauskienė)

 

rumai2x550

Europos paveldo dienų (2010 m.) metu apie Sapiegų rūmus pasakoja architektas Evaldas Purlys (S. Gaudėžos fotografija)

 

rumai3x550

Sapiegų rūmai apie 1880m., J.Čechavičius, fotogr, "Vilniaus vaizdų atvirukai 1897-1915", LNM, 2005, psl.528:

 

rumai4x500

Vartai nuo Sapiegos g. 1905 m.