ĮSAKYMAS DĖL FINANSAVIMO PROJEKTAMS, SIEKIANTIEMS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMĄ, SKYRIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2008 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 4-505 „DĖL VALSTYBĖS PLANUOJAMŲ TURIZMO PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 


DĖL PATEIKTOS PARAIŠKOS ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI