herbas200

Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza S.J.
Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego...,
2002, p. 148.

Sapiegų herbas buvo iš „Lapino" (Lis) herbų grupės. 1413 m. pagal Horodlės unijos susitarimą tarp Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, 47 Lietuvos bajorų giminės gavo lenkų bajorų giminių herbus. Taip herbas „Lapė" atkeliavo į Lietuvą. Šį herbą pirmą kartą Lietuvoje priėmė Trakų kaštelionas Sunigaila. Netrukus jis labai paplito Lietuvoje. Lapino herbą turėjo kunigaikščiai Svirskiai, bajorai Narbutai, Rimšos, Zabielos ir daugelis kitų giminių, tačiau žymiausia iš jų tapo didikų Sapiegų giminė, o pats herbas Lietuvoje sutinkamas visur, kur tik Sapiegos disponavo tam tikru turtu. Pagrindinis herbo motyvas – į viršų iškelta strėlė, kuri, pasak legendos, turėjo priminti Lapinų giminės riterius, pastebėjusius priešo pajėgas, iššovusius į dangų degančią strėlę ir taip perspėjusius pagrindinę kariuomenę.