parkas1x550

Kadaise čia gyveno vieni galingiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų – Sapiegos, įtakingų politikų bei žymių karo vadų šeima, daug nusipelniusi ir krašto kultūrai. Antakalnyje Sapiegos įsikūrė XVII a. pradžioje, kai tuometinis LDK kancleris Leonas Sapiega įsigijo palyginti dar nedidelį žemės sklypą. Vėliau pastatytus reprezentacinius Sapiegų rūmus supo 8 ha parkas, kartu su rūmais sudaręs vieningą barokinį ansamblį. Visa Sapiegų valda apėmė teritoriją nuo Neries upės Vakaruose, Antakalnio kalvas, o Rytuose ribojosi su Rokantiškių seniūnija, nusidriekusia prie Vilnios upės krantų. Pietuose Sapiegų žemės ribojosi su LDK didikų Pacų valdomis, XVII a. antroje pusėje dovanotomis Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai bei Laterano kanauninkų vienuoliams. Šiandieninė ansamblio teritorija užima tik nedidelę dalį buvusios valdos, tačiau tai buvo centrinė, reprezentacinė jos dalis. Likusi Sapiegų žemių dalis per kelis šimtmečius buvo išskaidyta: viena dalis įsijungė į Antakalnio urbanistinį kontekstą, kitoje šiuo metu yra Vytauto Žemaičio karo akademija, o Antakalnio kalvos, vadinamos Sapieginės vardu, tapo mėgstama vilniečių poilsio ir rekreacijos zona.