Titulinis
Naujienlaiškis

2018 – Europos kultūros paveldo metai

Ateinantys metai bus ypatingi: kaip Lietuvos Respublikos piliečiai švęsime valstybės atkūrimo šimtmetį, kaip europiečiai – Europos kultūros paveldo metus, kuriuos kartu minės visa Europa. Metų šūkis – „Mūsų paveldas: kur praeitis susitinka ateitį“.

Kultūros paveldo metais visoje Europoje bus imtasi įvairių iniciatyvų, surengta renginių, skatinančių žmones daugiau sužinoti apie savo kultūros paveldą, labiau juo domėtis. Kultūros paveldas formuoja mūsų tapatybę ir veikia kasdienį gyvenimą. Jis mus supa Europos miestuose ir miesteliuose, gamtoje, archeologinėse vietovėse. Paveldas – tai ne tik literatūra, menas ir įvairūs daiktai, bet ir amatai, kurių išmokome iš savo protėvių, pasakos, kurias sekame savo vaikams, maistas, kuriuo gardžiuojamės geroje draugijoje ir filmai, kuriuose atpažįstame save. Šie metai puiki proga visiems geriau susipažinti su kultūros paveldu, jį įvertinti ir juo pasidžiaugti..

Šie metai skirti skatinti Europos kultūros paveldu dalytis kaip bendru ištekliumi ir jį vertinti, didinti informuotumą apie bendrą istoriją ir vertybes, sustiprinti priklausymo Europai jausmą ir geriau saugoti, ginti, pakartotinai ir tvariai naudoti, didinti, branginti ir viešinti Europos kultūros paveldą. Siekiama, kad kultūros paveldas nebūtų apleistas, ardomas ar naikinamas, todėl 2018 m. bus ieškoma būdų jį novatoriškai įvertinti ir išsaugoti.

Kiekviena valstybė narė paskyrė po nacionalinį Europos kultūros paveldo metų koordinatorių, padėsiantį vietos, regioninio ir nacionalinio lygmens projektų vykdytojams pamatyti ir įgyvendinti atskirus projektus bendrame kontekste. Lietuvoje, LR Kultūros ministerijos įsakymu, juo paskirtas Kultūros paveldo departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas.

Europos Sąjungos (toliau – ES) lygmeniu visos institucijos įsipareigojo rūpintis, kad Europos kultūros paveldo metai būtų kuo sėkmingesni. ES skirs lėšų kultūros paveldo rėmimo projektams. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ paskelbtas specialus kvietimas teikti su Europos kultūros paveldo metais susijusius bendradarbiavimo projektus. Daug kitų galimybių bus suteikta pagal ES programas Erasmus+, Europa piliečiams, Horizontas 2020 ir kitas. Tuo tarpu Kultūros paveldo departamentas pakvies teikti paraiškas nekilnojamojo kultūros paveldo sklaidos projektų daliniam finansavimui.

Kultūros paveldo departamento ir nacionalinio Europos kultūros paveldo metų koordinatoriaus vardu kviečiame imtis iniciatyvos ir prisidėti prie visą Europą vienysiančių renginių kūrimo.

Oficialus Europos kultūros paveldo metų atidarymas įvyks 2018 m. sausio 4 d.

Daugiau informacijos galima rasti https://europa.eu/cultural-heritage/

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas